Pobierz adobe flash player
Pobierz adobe flash player


Aktualności
             archiwum wiadomości

Aktualności

Zawiadomienie z dnia 1 września 2015 r. o zwołaniu w dniu 14 września 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Prezes Zarządu zwołuje na dzień 14 września 2015 roku na godzinę 17:15  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich.


Więcej informacji

Porządek obrad:

1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
2. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
3. Podjęcie Uchwały o powołaniu Janusza Długosza na stanowisko Wce prezesa zarządu
4. Pojęcie Uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia,
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia,
7. Udzielenie absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia,
8. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
9. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Wce prezesa zarządu Aleksandry Skowronek
10. Podjęcie Uchwały o przeznaczenie zysku/straty za 2014 r

 

Miejsce Walnego Zgromadzenia: Katowice, ul.Korfantego 141 (siedziba Metropolis)Spotkanie 21.05.2015 - Gość Specjalny: Profesor Jerzy Buzek, tamat spotkania: Fundusze Unijne dla firm


Zarząd  Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich ma zaszczyt  zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się 21 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Hotelu Szafran Czeladź ul. Będzińska 82 o godz. 16.00.

Gościem spotkania będzie Pan Profesor Jerzy Buzek poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Wiodącym tematem spotkania będą Fundusze Unijne dla firm:

  • kryteria dostępności do funduszy,
  • wnioski o dotacje,
  • nowa perspektywa , nowe wyzwania.

Referaty wygłoszą:
Profesor Jerzy Buzek - „Rozwój regionu w oparciu o Fundusze Unijne, perspektywy edukacji dla młodych ludzi.”
Pan Tomasz Delowski - „Projekty inwestycyjne i rewitalizacyjne w nowej perspektywie finansowej. Praktyczne zasady pozyskiwania środków.”
Pan Tadeusz Koperski i dr Jerzy Kopyczok - „Koncepcja regionalnego operatora ds. przywracania terenów zdegradowanych do działalności społeczno-gospodarczej.

 

Warunki udziału w spotkaniu:
Opłata cateringowa wynosi 50 zł, którą proszę wpłacić jako potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 maja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konto SAPŚ: 16 1090 2008 0000 0001 1436 0478

 Do pobrania:  Zaproszenie na spotkanie.pdf  


Zawiadomienie z dnia 26 listopada 2014 r. o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


NWZCz odędzie się o godz. 15:00 w siedzibie SCN w Sosnowcu ul.Grota Roweckiego 203.

Spotkanie 25.11.2014 (WTOREK) - Gość Ekspert: Małgorzata Handzlik - Prezes Contact Europe oraz Prezydent Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza


Gość Ekspert : Małgorzata Handzlik – Prezes Contact Europe

 

Małgorzata Handzlik europoseł z 10 letnim doświadczeniem w parlamencie europejskim stworzyła pierwszą w Polsce profesjonalną firmę zajmującą się lobby biznesowym.


 

Do pobrania:  ContactEurope oferta vs skrócona.pdf  

Spotkanie obędzie się ze specjalnym udziałem prezydenta Dąbrowy Górniczej pana Zbigniewa Podrazy

 

Tematyka prezentacji Prezydenta:
Projekty i przedsięwzięcia wpływające na rozwój miasta oraz przedsiębiorczość w Dąbrowie Górniczej.

Partnerem spotkania jest firma Allianz TUiR Polska S.A.

 


Więcej informacji

Pierwszym krokiem do stworzenia solidnego zabezpieczenia jest analiza ryzyk związanych z posiadanym majątkiem, pracownikami, dostawcami, odbiorcami oraz z działaniami organów skarbowych i ZUS. Specjaliści Agencji Allianz biorą pod uwagę wszystkie czynniki aby zarekomendować optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

Firma to aktywa, które generują przychody, zespół pracowników, maszyny, urządzenia, środki transportu, nieruchomości, surowce, towary, środki finansowe. Każdy z wymienionych elementów niesie ze sobą pewne ryzyka, które – mówiąc obrazowo – możemy spakować do swojej torby i wynieść z Twojej Firmy. Zanim to zrobimy, musimy sprawdzić, o jakie ryzyka chodzi. Dzięki analizie ustalimy, czy nie płacisz składek za ryzyka, które nie występują w Twojej Firmie. Możesz nam zaufać: specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowego audytu ryzyka w przedsiębiorstwie.

 

Twoja Firma działa w konkurencyjnym otoczeniu pod dużą presją a poprzeczka wciąż idzie w górę. Relacje z klientami, dostawcami, konkurentami oraz organami administracyjnymi są obciążone ogromnym ryzykiem. Straty osób trzecich wynikające z wadliwie wykonanej usługi, powstania usterek w produktach czy obiektach budowlanych generują często wysokie roszczenia. Możemy je zabezpieczyć ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a zaufanie między kontrahentami wzmocnić gwarancjami kontraktowymi.

 

Pracownicy to najcenniejsze aktywa większości przedsiębiorstw. Nieograniczony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej oraz świadczenia wspomagające powrót do zdrowia pracownika mogą zbudować Twoją przewagę na konkurencyjnym rynku pracy. Mogą też zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa, między innymi poprzez obniżenie absencji załogi. Poczucie bezpieczeństwa Twoich pracowników i ich rodzin może pozytywnie wpłynąć na wyniki osiągane przez Twoją Firmę.

 

 Zawiadomienie z dnia 14 maja 2014 o zwołaniu na dzień 28 maja 2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskic


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 28 maja 2014 roku na godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej WZCzSAPŚ


Więcej informacji

Porządek obrad:

1.Wybór przewodniczącego i protokolanta WZCzSAPŚ.
2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.
3. Udzielenie absolutorium zarządowi
4. Podjęcie uchwały w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2013
5. Zamknięcie zebrania

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Demex w Katowicach ul. Przemysłowa 10 o godz.17.00Zawiadomienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. o odwołaniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich zostaje odwołane ze względu na hospitalizację członka, który był kandydatem na członka zarządu i jego obecnośc była konieczna na WZCSAPŚ.