Pobierz adobe flash player
Pobierz adobe flash player


Aktualności
             archiwum wiadomości

Aktualności

Zawiadomienie z dnia 20 września 2016 r. o zwołaniu w dniu 4 pażdziernika 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


W dniu 4 pażdziernika 2016 r. w Katowicach na ul. Korfantego 141 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich dotyczące likwidacji  stowarzyszenia.


Więcej informacji

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania, wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania oraz możliwości podejmowania prawomocnych uchwał w przedmiocie likwidacji stowarzyszenia.
3. Podjęcie uchwały o likwidacji stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o wyborze likwidatorów.
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień rozpoczęcia likwidacji.
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu ewentualnego majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji.
7. Podjęcie uchwały o faktycznym zamknięciu stowarzyszenia (zamknięcie konta bankowego itd.).
8. Zamknięcie Walnego ZebraniaZawiadomienie z dnia 1 czerwca 2016 r. o zwołaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zarząd Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich w Katowicach zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 w  Będzinie przy ul. Małobądzkiej 101.

Więcej informacji

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania, wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.

2.Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania oraz możliwości podejmowania prawomocnych uchwał w przedmiocie wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia oraz zmiany statutu Stowarzyszenia.

3.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Aleksandry Skowronek z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia – Sekretarza.

4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Janusza Długosza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia – Wiceprezesa.

5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jacka Rozmusa z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mika Musila do pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Przewodniczącego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marzeny Kopta z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jacka Jedlińskiego do pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5, §17 ust.1 oraz §27 statutu Stowarzyszenia.

10.Zamknięcie obrad Zebrania.Zawiadomienie z dnia 1 września 2015 r. o zwołaniu w dniu 14 września 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Prezes Zarządu zwołuje na dzień 14 września 2015 roku na godzinę 17:15  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich.


Więcej informacji

Porządek obrad:

1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
2. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
3. Podjęcie Uchwały o powołaniu Janusza Długosza na stanowisko Wce prezesa zarządu
4. Pojęcie Uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia,
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia,
7. Udzielenie absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia,
8. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
9. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Wce prezesa zarządu Aleksandry Skowronek
10. Podjęcie Uchwały o przeznaczenie zysku/straty za 2014 r

 

Miejsce Walnego Zgromadzenia: Katowice, ul.Korfantego 141 (siedziba Metropolis)Spotkanie 21.05.2015 - Gość Specjalny: Profesor Jerzy Buzek, tamat spotkania: Fundusze Unijne dla firm


Zarząd  Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich ma zaszczyt  zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się 21 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Hotelu Szafran Czeladź ul. Będzińska 82 o godz. 16.00.

Gościem spotkania będzie Pan Profesor Jerzy Buzek poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Wiodącym tematem spotkania będą Fundusze Unijne dla firm:

 • kryteria dostępności do funduszy,
 • wnioski o dotacje,
 • nowa perspektywa , nowe wyzwania.

Referaty wygłoszą:
Profesor Jerzy Buzek - „Rozwój regionu w oparciu o Fundusze Unijne, perspektywy edukacji dla młodych ludzi.”
Pan Tomasz Delowski - „Projekty inwestycyjne i rewitalizacyjne w nowej perspektywie finansowej. Praktyczne zasady pozyskiwania środków.”
Pan Tadeusz Koperski i dr Jerzy Kopyczok - „Koncepcja regionalnego operatora ds. przywracania terenów zdegradowanych do działalności społeczno-gospodarczej.

 

Warunki udziału w spotkaniu:
Opłata cateringowa wynosi 50 zł, którą proszę wpłacić jako potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 maja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konto SAPŚ: 16 1090 2008 0000 0001 1436 0478

 Do pobrania:  Zaproszenie na spotkanie.pdf  


Zawiadomienie z dnia 26 listopada 2014 r. o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


NWZCz odędzie się o godz. 15:00 w siedzibie SCN w Sosnowcu ul.Grota Roweckiego 203.

Spotkanie 25.11.2014 (WTOREK) - Gość Ekspert: Małgorzata Handzlik - Prezes Contact Europe oraz Prezydent Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza


Gość Ekspert : Małgorzata Handzlik – Prezes Contact Europe

 

Małgorzata Handzlik europoseł z 10 letnim doświadczeniem w parlamencie europejskim stworzyła pierwszą w Polsce profesjonalną firmę zajmującą się lobby biznesowym.


 

Do pobrania:  ContactEurope oferta vs skrócona.pdf  

Spotkanie obędzie się ze specjalnym udziałem prezydenta Dąbrowy Górniczej pana Zbigniewa Podrazy

 

Tematyka prezentacji Prezydenta:
Projekty i przedsięwzięcia wpływające na rozwój miasta oraz przedsiębiorczość w Dąbrowie Górniczej.

Partnerem spotkania jest firma Allianz TUiR Polska S.A.

 


Więcej informacji

Pierwszym krokiem do stworzenia solidnego zabezpieczenia jest analiza ryzyk związanych z posiadanym majątkiem, pracownikami, dostawcami, odbiorcami oraz z działaniami organów skarbowych i ZUS. Specjaliści Agencji Allianz biorą pod uwagę wszystkie czynniki aby zarekomendować optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

Firma to aktywa, które generują przychody, zespół pracowników, maszyny, urządzenia, środki transportu, nieruchomości, surowce, towary, środki finansowe. Każdy z wymienionych elementów niesie ze sobą pewne ryzyka, które – mówiąc obrazowo – możemy spakować do swojej torby i wynieść z Twojej Firmy. Zanim to zrobimy, musimy sprawdzić, o jakie ryzyka chodzi. Dzięki analizie ustalimy, czy nie płacisz składek za ryzyka, które nie występują w Twojej Firmie. Możesz nam zaufać: specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowego audytu ryzyka w przedsiębiorstwie.

 

Twoja Firma działa w konkurencyjnym otoczeniu pod dużą presją a poprzeczka wciąż idzie w górę. Relacje z klientami, dostawcami, konkurentami oraz organami administracyjnymi są obciążone ogromnym ryzykiem. Straty osób trzecich wynikające z wadliwie wykonanej usługi, powstania usterek w produktach czy obiektach budowlanych generują często wysokie roszczenia. Możemy je zabezpieczyć ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a zaufanie między kontrahentami wzmocnić gwarancjami kontraktowymi.

 

Pracownicy to najcenniejsze aktywa większości przedsiębiorstw. Nieograniczony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej oraz świadczenia wspomagające powrót do zdrowia pracownika mogą zbudować Twoją przewagę na konkurencyjnym rynku pracy. Mogą też zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa, między innymi poprzez obniżenie absencji załogi. Poczucie bezpieczeństwa Twoich pracowników i ich rodzin może pozytywnie wpłynąć na wyniki osiągane przez Twoją Firmę.

 

 Zawiadomienie z dnia 14 maja 2014 o zwołaniu na dzień 28 maja 2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskic


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 28 maja 2014 roku na godz. 17.00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej WZCzSAPŚ


Więcej informacji

Porządek obrad:

1.Wybór przewodniczącego i protokolanta WZCzSAPŚ.
2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.
3. Udzielenie absolutorium zarządowi
4. Podjęcie uchwały w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2013
5. Zamknięcie zebrania

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Demex w Katowicach ul. Przemysłowa 10 o godz.17.00Zawiadomienie z dnia 25 kwietnia 2014 r. o odwołaniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich zostaje odwołane ze względu na hospitalizację członka, który był kandydatem na członka zarządu i jego obecnośc była konieczna na WZCSAPŚ.

Zawiadomienie z dnia 16 kwietnia 2014 r. o zwołaniu na dzień 30 kwietnia 2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 30 kwietnia 2014 roku na godz. 15.00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej WZCzSAPŚ


Więcej informacji

Porządek obrad:

1.Wybór przewodniczącego i protokolanta WZCzSAPŚ.
2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.
3. Udzielenie absolutorium zarządowi
4. Podjęcie uchwały w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2013
5. Zamknięcie zebrania

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Demex w Katowicach ul. Przemysłowa 10 o godz.15.00Spotkanie 19.03.2014 - Gość Ekspert: Małgorzata Obuchowska – Gembala Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Funduszu Górnośląskiego SA


Gość Ekspert : Małgorzata Obuchowska – Gembala Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych w Funduszu Górnośląskim SA w Katowicach

 

Małgorzata Obuchowska omówi możliwości finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności:
- finansowanie nowych inwestycji preferencyjną pożyczką inwestycyjną ,
- pozyskanie środki na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „Rozpocznij działalność pożyczymy Ci sukcesu”,
- pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności.

 


Więcej informacji

Małgorzata Obuchowska – Gembala Dyrektor Wydziału Programów Pomocowych Funduszu Górnośląskiego SA . Od ponad 10 lat kieruje działalnością największego na śląsku kapitałowo funduszu pożyczkowego , którym Fundusz Górnośląski wspiera rozwój przedsiębiorców z sektora MSP. Absolwentka wydziału zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie , zarządzania finansami przedsiębiorstw i controlingu w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Uczestniczka wielu szkoleń w zakresie zarządzania, bankowości i finansów. Ekspert do oceny projektów w RPO WSL 2007-2013 , PO IG, PO KL . Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas 10 letniej pracy w instytucjach finansowych na stanowiskach kierowniczych.Z przyczyn obiektywnych niezależenych od Zarządu WZCz zwoałane na 17 lutego zostaje odwołane.


„Jak uniknąć katastrofy - sukcesja a planowanie spadkowe” - prezentacja członka SAPS - Błażeja Wałeckiego z Kancelarii Radców Prawnych Grela Mastela


Co stanie się z budowaną latami firmą i majątkiem gdy mnie zabraknie? Odpowiedzieć na to pytanie musi każdy, przedsiębiorca i nie tylko.

 

Tematem prezentacji będzie przedstawienie podstawowych konsekwencji prawnych dla przedsiębiorców, ich rodzin oraz prowadzonych przez nich firm związanych z brakiem regulacji kwestii sukcesji a w szczególności braku planowania spadkowego. Jakie powstają w związku z tym ryzyka i problemy? Jak sobie z nimi poradzić, jak im zapobiec do póki jest na to czas?

 

Zawiadomienie z dnia 3 lutego 2014 r. o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 17 lutego 2014 roku na godz. 15.00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej WZCzSAPŚ


Więcej informacji

Porządek obrad:

1.Wybór przewodniczącego i protokolanta WZCzSAPŚ.
2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.
3. Udzielenie absolutorium zarządowi
4. Podjęcie uchwały w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2013
5. Zamknięcie zebrania

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Demex w Katowicach ul. Przemysłowa 10 o godz.15.00Spotkanie 13.12.2013 - Gość Ekspert: Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego


Gość Ekspert : Małgorzata Handzlik - Poseł do Parlamentu Europejskiego 

 

Europoseł Małgorzata Handzlik omówi :

 • Środowisko prawne - wybrane kwestie
 • Unijna reforma zamówień publicznych
 • Uznawanie kwalifikacji zawodoych
 • Kobieca przedsiębiorczość
 • Kwestie stawek VAT
 • Europejska spółka Akcyjna

oraz nowe ramy finansowe i co z tego przypadnie firmom, a więc COSME i Horyzont  2020 r.

 


Więcej informacji

Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku; pełni funkcję wicekoordynatora Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumenta, która zajmuje się płynnym funkcjonowaniem rynku wewnętrznego w oparciu o swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału. W swojej pracy poselskiej skupia się na problemach małych i średnich przedsiębiorstw oraz zagadnieniach związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością i ochrona praw konsumentów. Zasiada również w Komisji Handlu Międzynarodowego oraz w delegacjach ds. Wspólnej Komisji Parlamentarnej EU-Meksyk, ds. stosunków z krajami Mercosuru oraz w delegacji Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

 

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania, dziennikarstwa, ekonomiki i zarządzania firmami, prawa gospodarczego oraz integracji europejskiej.

 

Do 2004 roku prowadziła własną działalność gospodarczą. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej, wspiera Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne. Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pod patronatem św. Łukasza, członkinią Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, ZHP w stopniu harcmistrza oraz Honorowym Członkiem Młodych Demokratów – Koło w Bielsku-BiałejSpotkanie 13.12.2013 - Gość Ekspert: Katarzyna Wochnik prezes Inwestor Sp z o.o


Gość Ekspert : Katarzyna Wochnik prezes Inwestor Sp. z o.o z Rudy Śląskiej 

Pani Prezes Katarzyna Wochnik omówi:

 • Poza bankowe instrumenty finansowania zwrotnego i nie tylko przeznaczone dla sektora MŚP.
 • Aktualnie realizowane  programy pomocowe dla przedsiębiorców finansowane ze środków publicznych w naszym regionie.

 


Więcej informacji

Katarzyna Wochnik – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Funduszu Pożyczkowego Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.  Magister ekonomii ze specjalizacją finanse i inwestycje, specjalista w zakresie zarządzania projektami. Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w sektorze mikro , małych i średnich firm. 7- letnie doświadczenie jako czynny i certyfikowany Konsultant PK KSU w zakresie usług informacyjnych i doradczych w ramach podejmowania działalności gospodarczej, wykonywania oraz finansowania działalności gospodarczej w ramach Krajowego Systemu Usług.

 

Członek Krajowej Rady Funduszy Pożyczkowych w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) w Warszawie.
 Informacja : BABSKI COMBER EXCLUSIVE - Ruda Śląska 03.12.2013


BABSKI COMBER EXCLUSIVE - RUDA ŚLĄSKA 03.12.2013 


W imieniu Pani Doroty Stasikowskiej-Woźniak, Dyrektor Generalnej Dress for Success Poland mamy zaszczyt zaprosić wszystkie Panie na wjątkowy BABSKI COMBER.

 

Gościem honorowym spotkania będzie NINA KOWALEWSKA-MOTLIK - przedstawicielka Financial Times, CNN, The Economist, NIKKEI, G+J Deutschland oraz partner organizacji Superbrands w Polsce, pierwsza polska prezes wydawnictwa Harlequin,Dama Roku 2013 Dress for Success Poland

 


Więcej informacji

Spotkanie ma charakter charytatywny, niezwykle odświętny (wieczorowe suknie, okrągłe stoły z długimi obrusami, krzesła z kokardami), przy tym jednak tradycyjnie combrowy i rozrywkowy. 50 zł to koszt kolacji, 50 zł z każdej wpłaconej cegiełki zostanie przeznaczone na cele statutowe Dress for Success Poland. Wszystkie osoby zaangażowane w organizację Babskiego Combra pracują charytatywnie. Tego dnia przeprowadzamy wśród uczestniczek Combra akcję SOS (Send One Suit) „Podaruj szczęśliwą sukienkę” – prosimy, żeby każda z przybywających Pań, oprócz zaproszenia (cegiełka zaproszeniowa kosztuje 100 zł) zabrała z sobą „szczęśliwą sukienkę” (garsonkę, garnitur, sukienkę, akcesoria – w doskonałym stanie i po pralni chemicznej) i przekazała nam ten dar przy wejściu, gdzie będą ustawione specjalne wieszaki. Chciałybyśmy zebrać tego dnia przynajmniej 300 szczęśliwych, pięknych i profesjonalnych strojów na rozmowę kwalifikacyjną dla naszych podopiecznych

 

Panie zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do Pani Aleksandry Radeckiej z Dress for Success Poland

Kontakt: tel. 883 679 685
e-mail:
aleksandra.radecka@op.plSpotkanie 16.10.2013 - Jak prawidłowo przygotować się do postępowania sądowego w aspekcie zmian przepisów postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 7 lipca 2013


Gość Ekspert : Radca Prawny Agnieszka Czechowicz


Temat spotkania:
Jak prawidłowo przygotować się do postępowania sądowego w aspekcie zmian przepisów postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 7 lipca 2013.

 

1.W jaki sposób przygotować umowę z kontrahentem, aby nie zamknąć sobie
drogi dochodzenia swoich roszczeń przed sądem.
2.Jakie dane kontrahenta są niezbędne na etapie podpisywania umowy lub przy
dalszym jej wykonywaniu.
3.Informacje niezbędne do sporządzania powództwa cywilnego po wejściu w
życie zmian Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10 maja 2013 r.
4.Jakich roszczeń można obecnie dochodzić w elektronicznym postępowaniu
upominawczym.

 


Więcej informacji

Gość - Ekspert : Radca Prawny Agnieszka Czechowicz, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od kilkunastu lat prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, specjalizując się w prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. Jej Kancelaria Radcy Prawnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 3 świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek budżetowych, zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej i statutowej, a także dotyczącym windykacji należności.
Kontakt: tel. 0 502 659 877; AGNIESZKA.CZECHOWICZ@INTERIA.EUSpotkanie 11.09.2013 - Prelekcja Pawła Kuś nt: Oczędności wydatków na energię


Gość Ekspert : Paweł Kuś - Współwłaściciel i W-ce Prezes Business Evolution Polska

Temat spotkania: Gdzie szukać oszczędności w fakturach za zużycie energii w swojej firmie,  spojrzenie na rynek energii okiem finansisty.

 

- elementarz rynku?

 

- jak czytać faktury?

 

- co z cenami?

 

- gdzie szukać oszczędności?
 

 


Więcej informacji

Gość Ekspert - Paweł Kuś - Współwłaściciel i W-ce Prezes Business Evolution Polska
Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w bankowości - zarządzał dużymi strukturami sprzedażowymi w grupie Banku Zachodniego WBK S.A.

Inicjator i  wdrożeniowiec nagradzanych projektów biznesowych oraz społeczno-wizerunkowych, realizowanych pod patronatem banku (m.in. tytuł Partnera Roku 2007 dla BZWBK, przyznany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w ramach działalności w Radzie Biznesu Uniwersytetu).

Doświadczenie w rozwoju, restrukturyzacji i zarządzaniu podległymi jednostkami (m.in. uruchomienie 40 nowych placówek w BZWBK, zarządzanie ok. 400 osobowymi zespołami).
Mentor na wszystkich etapach projektu „Liderzy Przyszłości”, realizowanego w latach 2005-2011.

Makler Papierów Wartościowych - licencja nr 1416

Business Evolution Polska - jest firmą specjalizującą się w doradztwie energetycznym opartym na dostępnych na rynku polskim produktach i usługach finansowych oraz ofercie jednego z największych dostawców energii w Polsce.
www.bevpolska.plSzkolenia w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości


 

Poniżej przedstawiam Harmonogram szkoleń na wrzesień realizowanych w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
 

Szkolenia odbywają się w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości- budynku Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przy ul.Karola Miarki 8

 

Mail: zcrp@um.zabrze.pl    Telefon: (32) 630-35-91

 


Więcej informacji

02.09.2013r. godz. 15.30
Szkolenie multimedialne: INNOWACJE.BIZ
Portal jest platformą usługową o charakterze społecznościowym, oferującą wsparcie przedsiębiorcom, instytucjom naukowym oraz otoczenia biznesu.

 

03.09.2013r. godz. 13.00
Szkolenie multimedialne: ZASADY WYPEŁNIANIA I KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH DO ZUS
Jest to szkolenie dla przedsiębiorców lub osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji ubezpieczeniowej w szczególności dotyczącej zatrudnianych osób. Na szkoleniu pracownik ZUS przedstawi najważniejsze zasady związane z wypełnianiem dokumentów zgłoszeniowych zakładających konta płatników i ubezpieczonych, rozliczeniowych oraz omówi zasady dokonywania korekt danych w dokumentach.

 

16.09.2013r. godz. 15.30
Szkolenie : INWESTORZY.BIZ

Masz dobry pomysł na biznes? Poszukujesz inwestora? Przyjdź i dowiedz się jak możemy Ci pomóc! Właścicielem portalu jest Krajowa Izba Gospodarcza. Za pomocą tego portalu, w prosty i przejrzysty sposób, za pomocą kreatora stworzysz i opublikujesz ogłoszenie dotyczące pozyskania finansowania biznesu lub sprzedaży firmy.

 

17.09.2013r. godz. 13.00
Szkolenie : ZASADY PISANIA BIZNESPLANU

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z pisaniem poprawnego planu biznesowego własnej firmy.

24.09.2013r. godz. 13.00
Szkolenie : JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Szkolenie dedykowane jest osobom deklarującym chęć rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Szkolenie zawierać będzie zagadnienia z zakresu tworzenia biznesplanu, dokumentów potrzebnych przy zakładaniu działalności gospodarczej , możliwości pozyskania środków na dofinansowanie działalności gospodarczej.

 

26.09.2013r. godz. 14.00
Spotkanie : KLASTRY

Celem spotkania jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi.
Klastry są grupami niezależnych od siebie przedsiębiorstw, które podejmują wspólne przedsięwzięcia gospodarcze.

 

30.09.2013r. godz. 15.30
Szkolenie multimedialne: SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SEKAP
Projekt ten umożliwia mieszkańcom załatwienie e-usług publicznych w formie online, 24 godz. Na dobę, 7 dni w tygodniu, bez wychodzenia z domu.Zmiana terminów spotkań w sierpniu oraz we wrześniu.


Spotkanie zaplanowane na 21 sierpnia zostaje odwołane.

Spotkanie zaplanowane na 18 września zostaje przeniesione na 11 września.

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia


Zawiadomienie z dnia 1 lipca 2013 r. o zwołaniu na dzień 15 lipca 2013 r. Walnego Zebrania  Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich.

 

Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 14 lipca 2013 roku na godz. 15.00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej WZCzSAPŚ


Więcej informacji

Porządek obrad :

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta WZSAPŚ.
2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.
3. Udzielenie absolutorium zarządowi
4. Podjęcie uchwały w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2012
5. Zamknięcie zebrania

 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Demex w Katowicach ul. Przemysłowa 10

 

Barbara Borzęcka – Prezes Zarządu StowarzyszeniaSpotkanie 17.07.2013- Prelekcja Jacka Kotry- Dyrektora Parku Naukowo - Technologicznego w Gliwicach


Gość Ekspert : Jacek Kotra - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach

 

Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Od wielu lat realizujący wspólne inicjatywy projektowe we współpracy z Politechnika Śląską w Gliwicach. Autor licznych publikacji na temat roli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorczości akademickiej. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki I3D S.A. , Playmakers S.A, Radzie Nadzorczej Akceleratora „TECH-SAT” oraz 6 innych spółek portfelowych. Członek Śląskiej Rady Innowacji, obecnie pełni również rolę Managera projektu „ Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie” oraz projektu „Fundusz stypendiów dla doktorantów na rzecz rozwoju transferu wiedzy w regionie”. Członek Komitetu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej – Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii oraz zespołu aktualizującego RIS woj. śląskiego.

 


Więcej informacji

 

Park Naukowo - Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 Spotkanie 05.06.2013 - Prelekcja Zbigniewa Michniowskiego - Wice Prezydenta Bielska Białej


Gość Ekspert : Zbigniew Michniowski - Wice Prezydent Bielska Białej.

 

Temat Prelekcji:
1. Efektywność energetyczna czy racjonalne zarządzanie energią ?
2. Perspektywa rozwoju Bielska-Białej jako ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Możliwości dla przedsiębiorców i inwestorów

 

Zbigniew Michniowski z wykształcenia jest inżynierem-energetykiem. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Ponadto ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz Ekonomikę Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W swojej pracy zawodowej zajmował się m.in. wzornictwem przemysłowym, pełnił funkcje prezesa Beskidzkiej Agencji Poszanowania Energii oraz Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. W roku 2002 został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta Bielska-Białej i funkcję tą pełni do dziś.

 


Więcej informacji

W ramach struktur Urzędu Miejskiego nadzoruje pracę m.in. takich wydziałów jak:
- Biuro Zarządzania Energią,
- Biuro Rozwoju Miasta,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Wydział Informatyki,
- Wydział Promocji Miasta,
- Wydział Kultury i Sztuki,
- Wydział Kultury Fizycznej i Sportu,
- Wydział Ochrony Środowiska,

Jako przedstawiciel Bielska-Białej pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, a także jest sekretarzem Energy Cities (sieć europejska z siedzibą w Brukseli, skupiająca 170 miast europejskich i kilkanaście stowarzyszeń krajowych).

Bielsko-Biała jest dzisiaj postrzegana jako jedno z miast pionierskich i jeden z liderów, jeśli chodzi o działania związane z efektywnością energetyczną w Polsce. Potwierdzają to nagrody przyznane miastu za osiągnięcia w tym zakresie oraz aktywny udział miasta w licznym projektach krajowych i międzynarodowych. W ostatnich latach Bielsko-Biała realizowało wiele autorskich projektów z zakresu zarówno efektywności energetycznej, jak i ochrony klimatu, gdzie Zbigniew Michniowski występował jako lider zespołów realizujących te działania. Bielsko-Biała aktywnie uczestniczy w wielu projektach realizowanych przy współpracy z Energy Cities, a także przystąpiło do „Porozumienia między Burmistrzami” zainicjowanego przez Komisję Europejską i realizuje „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii”. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Zbigniew Michniowski prezentował programy miejskiej efektywności energetycznej i ochrony klimatu m.in. podczas konferencji w Kijowie, Brukseli, podczas Forum Energetycznego w Sopocie oraz konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na specjalne zaproszenie Prezydenta RP uczestniczył również w organizowanym końcem zeszłego roku w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej gdzie dyskutowano nad przyszłością i kierunkiem rozwoju sektora energetycznego w Polsce.Spotkanie 17.04.2013 - Prelekcja członka SAPS Marzeny Kopty nt. Mediacji


Gość Ekspert - Członek SAPŚ - Marzena Kopta

MEDIACJA - pozasądowy sposób rozwiązywania sporów.

Na spotkaniu dowiesz się;
- czym jest mediacja, jakie są jej podstawowe zalety
- kto może być mediatorem, jak wybierać mediatora, gdzie szukać mediatora
- jakie sprawy nadają się do mediacji, a jakie nie
- jakie są rodzaje mediacji
- jak oszczędzić czas i pieniądze dzięki mediacji
- mediacja z punktu widzenia polskiego prawa
- jak się ma mediacja w stosunku do wyroku sądowego
- ile kosztuje mediacja
- mediacja: teoria a praktyka
- Centrum Mediacji SAPŚ- co możesz zyskać

 


Więcej informacji

Gość Ekspert - Marzena Kopta – trener skutecznej komunikacji, mediator. Pracuje w oparciu o metodę Komunikacji bez Przemocy. Organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu sztucznej komunikacji oraz mediacji.
Misja i cel: wprowadzić do biznesu Komunikację bez Przemocy, aby każdy wyrażał siebie, swoje potrzeby, a także nauczył się słuchać potrzeb innych z szacunkiem i bez oceniania.

 

Od stycznia 2013 prowadzi Centrum Mediacji przy SAPŚ.  
Misja i cel: zmienić kulturę rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami.

Spotkanie 20.03.2013 - Prelekcja Aleksandry Skowronek pt.: W jaki sposób uzyskać kredyt, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca jest „trudnym” klientem dla banku


Gość Ekspert : Aleksandra Skowronek, dyrektor 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK w Katowicach.

Z bankowością jestem związana od 21 lat, najpierw przez 16 lat z PKO BP S.A. a od 2007r. z BZ WBK. Swoją przygodę z bankiem rozpoczęłam jako księgowa w 3 Oddziale PKO BP w Katowicach, później wiele lat związana byłam z Siemianowiacami Śl., zarządzałam 1 Oddziałem w Chorzowie, później 3 Oddziałem w Katowicach. Chcąc rozwijać się w innej organizacji podjęłam decyzję o zmianie banku i w 2007r związałam się z Bankiem Zachodnim WBK podejmując pracę w 1 Oddziale w Bytomiu. Świetnie się czuję w roli „budowniczego” zespołów, największą satysfakcję przynosi mi rozwój moich pracowników i rozwój biznesu.


Więcej informacji

We wszystko, czym zajmuję się w życiu wkładam swoje serce i bardzo się angażuję. Jest to głównie moja praca oraz moje dzieci i zainteresowania – w wolnym czasie jest to brzdąkanie na gitarze, fotografia, praca w ogrodzie i jazda na motocyklu. Uwielbiam eksperymentować w kuchni i testować potrawy na moich bliskich. Wszyscy na szczęście mają się dobrze :-)
Z wykształcenia jestem filozofem i z natury chyba trochę też :-)Spotkanie 20.02.2013 - Prelekcja Jolanty Kopeć, Dyrektor Śląskiego Z.O.O oraz członka SAPS Marzeny Kopty, właściciela Fabryki Szczęśliwości


Gość Ekspert : Jolanta Kopiec, absolwentka Akademi Ekonomicznej w Poznaniu, od 2008 roku Dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Pełnione funkcje w Radach Nadzorczych :

 • 1998 – 1999 Członek Rady Nadzorczej „ INWESTOR GÓRNOŚLĄSKI „ S.A. w Katowicach ( Spółka prowadzi działalność developerską- budującosiedla domów jednorodzinnych)
 • 1998 – 2001 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego GAB Spółka z o.o. w Tychach (spółka z udziałem gmin Chorzów i Łazy oraz GAB S.A.)
 • 2001 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach

Posiadane odznaczenia : Złoty  Krzyż Zasługi nadany w 2000 r.; Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego; Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji nadany przez RIG w Katowicach w 2005 r.; Złota Honorowa odznaka RIG w Katowicach

Gość Ekspert - Marzena Kopta – trener skutecznej komunikacji, mediator. Właściciel Fabryki Szczęśliwości. Pracuje w oparciu o metodę Komunikacji bez Przemocy. Organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu sztucznej komunikacji oraz mediacji. Misja i cel: wprowadzić do biznesu Komunikację bez Przemocy, aby każdy wyrażał siebie, swoje potrzeby, a także nauczył się słuchać potrzeb innych z szacunkiem i bez oceniania.
Od stycznia 2013 prowadzi Centrum Mediacji przy SAPŚ.  Misja i cel: zmienić kulturę rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami.

Temat prezentacji: Mediacja - pozasądowy sposób rozwiązywania sporów w biznesie.

 

 

 

Spotkanie 16.01.2013 - Prelekcja Małgorzaty Mańki - Szulik - Prezydenta Zabrza oraz Mike Musila - Prezesa KPE Metropolis Sp. z o.o.


Gość Ekspert : Małgorzata Maria Mańka-Szulik – polska działaczka samorządowa, od 2006 prezydent Zabrza.

Z wykształcenia matematyk, ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim. Pracowała jako nauczycielka. Pełniła funkcję dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu, pierwszej w Polsce samorządowej szkoły artystycznej.

W drugiej turze wyborów w 2006 jako niezależna kandydatka została wybrana na urząd prezydenta Zabrza. Cztery lata później uzyskała reelekcję w pierwszej turze, otrzymując poparcie na poziomie 75%.

Jest mężatką (mąż Jan), ma czworo dzieci (córkę Justynę i synów: Tomasza, Marcina i Marka). Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2011), Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji (2011)


 

Gość Ekspert - Mike Musil - Prezes KPE Metropolis Sp. z o.o. - ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych. KPE Metropolis to jedna z większych śląskich firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Aglomeracji Górnośląskiej. Jest właścicielem wielu atrakcyjnych terenów oraz obiektów komercyjnych na Śląsku. Potrafi także, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, wyszukać nieruchomości odpowiadające potrzebom ich klientów. Potrafi dostrzec potencjał nieruchomości i jej otoczenia. Wie, w jaki sposób najlepiej go wykorzystać, które miasta oferują najbardziej atrakcyjne lokalizacje i gdzie warto rozważyć ciekawą inwestycję.  W latach 2010-2012, dzięki działaniom KPE Metropolis, ponad 30 inwestorów ulokowało się w miastach Aglomeracji Górnośląskiej
www.metropolis.pl

 

 

Zawiadomienie z dnia 8.01.2013 o zwołaniu na dzień 22.01.2013 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 22 stycznia 2013 roku na godz. 15.00 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej WZSAPŚ


Więcej informacji

Porządek obrad :
1. Wybór przewodniczącego i protokolanta WZSAPŚ.
2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu
6. Podjęcie uchwały o zmianie siedziby stowarzyszenia
7. Udzielenie absolutorium zarządowi
8. Nadanie godności Członka Honorowego
9. Podjęcie uchwały w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2012
10.Zamknięcie zebrania

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Demex w Katowicach ul. Przemysłowa 10
Barbara Borzęcka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 UWAGA: Spotkanie 19.12.2012 odbędzie się w Coktail Barze w Katowicach, ul.MAriacka 6 o godz. 19:00


Spotkanie 19.12.2012 - Prelekcja Doroty Stasikowskiej-Woźniak, specjalistki ds. gender mainstreamingu


Gość  Ekspert : Dorota Stasikowska-Woźniak - specjalistka ds. gender mainstreaming, autoprezentacji i kreowania wizerunku; realizatorka programów radiowych i telewizyjnych, międzynarodowych i regionalnych konferencji, zjazdów i sesji; ekspertka Banku Światowego i koordynatorka projektów społecznych i badawczych Polsce i na świecie; przewodnicząca Krajowej Sieci Tematycznej EQUAL; wolontarystyczna pełnomocniczka wojewódy śląskiego ds.rónegostatusu kobiet i mężczyzn, przewodnicząca Rady Programowej TVP Katowice.Więcej informacji

Członkini Komitetu Sterującego Norweskich Mechanizmów Finansowych; autorka powieści i poradników (pod nazwiskiem Kassala); założyła i prowadziła m.in. Soroptimist International Śląski Klub Nike, Śląskie Centrum Równych Szans i "Lady's Club"; laureatka wielu nagród i wyróżnień, ostatnio "Bizneswoman roku" za działalność charytatywną i wprowadzenie Dress for Success do Polski, a także "Skrzydła Merkurego".

Sprowadziła i wolontarystycznie prowadzi Dress for Success Poland.
Dress for Success to największa na świecie organizacja non-profit pomagająca kobietom defaworyzowanym na rynku pracy. Misją Dress for Success jest wyposażenie kobiet w atrybuty do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Na świecie działają 124 filii naszej organizacji, w tym jedna w Polsce (pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej).
Dodatkowe informacje: www.dressforsuccess.org/polandSpotkanie 21.11.2012 - Prelekcja Elżbiety Lis i Michała Wilka, doradców podatkowych w kancelarii KSP Legal, "Rewolucyjna nowelizacja VAT - planowane zmiany od 1 stycznia 2013 r."


Gość  Ekspert : Elżbieta Lis - doradca podatkowy, Partner w kancelarii KSP Legal
Jest specjalistką w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Realizowała liczne projekty w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym oraz optymalizacji podatkowej. Doradza w projektach dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego, w tym związanych z międzynarodowym zarządzaniem łańcuchem dostaw. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych audytów podatkowych mających na celu weryfikację rozliczeń i procedur podatkowych, a także w przedinwestycyjnych badaniach due dilligence z elementami analiz finansowych. Reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi i w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Gość  Ekspert : Michał Wilk - doradca podatkowy, Counsel w kancelarii KSP Legal
Jest ekspertem w zakresie podatków korporacyjnych (VAT, CIT, PCC oraz podatek od nieruchomości), w kwestiach optymalizacji rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz planowania efektywnych podatkowo form realizacji projektów inwestycyjnych. Doradza w procesach raportowania wyników finansowych i podatkowych dla celów spółek holdingowych (tzw. tax packs) oraz w zakresie rozliczania uzyskanej pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych. Prowadzi warsztaty i szkolenia podatkowe m.in. z zakresu podatku VAT oraz działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.
 

 


Więcej informacji

W swojej prelekcji :pt ""Rewolucyjna nowelizacja VAT - planowane zmiany od  1 stycznia 2013 r." doradcy podatkowi zaprezentują planowane zmiany w opodatkowaniu VAT wynikające z nowelizacji ustawy o VAT, której wejście w życie planowane jest 1 stycznia 2013 r. Omówione zostaną najistotniejsze zmiany dotyczące nowego momentu powstania obowiązku podatkowego, sposobu fakturowania, kalkulowania podstawy opodatkowania oraz momentu i prawa do odliczenia podatku VAT.

 

KSP Legal & Tax Advice jest niezależną polską kancelarią prawniczą. Dysponując ponad 20 osobowym zespołem ekspertów oferuje pełną i profesjonalną obsługę prawną i podatkową. Kancelaria KSP świadczy usługi doradcze dla międzynarodowych i polskich przedsiębiorców, spółek giełdowych i inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych, jak również dla instytucji publicznych i organów administracji. Dzięki współpracy z międzynarodową kancelarią Salans doradza bez względu na miejsce prowadzenia działalności. Specjaliści z KSP towarzyszą przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych, w planowaniu podatkowym, reprezentują ich przed urzędami i na salach sądowych. Główne specjalizacje: prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia , prawo nieruchomości, postępowania sądowe i administracyjne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, zamówienia publiczne, Partnerstwo Publiczno Prawne, ochrona środowiska, prawo antymonopolowe/ochrona konkurencji, własność intelektualna.

Więcej o KSP Legal & Tax Advice na www.ksplegal.pl

 Spotkanie 25.10.2012 - Odczyt Radcy Prawnego Pani Agnieszki Czechowicz


Gość - Ekspert : Radca Prawny Agnieszka Czechowicz, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od kilkunastu lat prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, specjalizując się w prawie spółek handlowych oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów. Jej Kancelaria Radcy Prawnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Podlesie 3 świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek budżetowych, zapewniając kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej i statutowej, a także dotyczącym windykacji należności.
Kontakt: tel. 0 502 659 877; AGNIESZKA.CZECHOWICZ@INTERIA.EU

 


Więcej informacji

W swoim odczycie :pt „Zagrożenia związane z zawarciem oraz zakończeniem umowy leasingu” przedstawi nam :

1. warunki umowy leasingu wg art. 709(1) do 709(18) Kodeksu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych zapisów wprowadzanych do umów leasingu przez firmy leasingowe;

2. analizę zapisów umowy leasingowej na etapie zawierania umowy w aspekcie późniejszego jej wykonywania, cesji praw, rozliczenia umowy;

3. nieprawidłowości w rozliczeniu leasingu stosowane przez firmy leasingowe w przypadku jej wypowiedzenia.
 Spotkanie 22.08.2012 - Kontrola podatkowa - prawa i obowiązki stron.


Zbigniew Błaszczykdoradca podatkowy, wpis nr 00129, 26-ty rok prowadzi działalność gospodarczą, w tym 16-ty w zakresie doradztwa podatkowego. Magister inżynier ekonomiki rolnictwa, podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studia w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Indywidualna kancelaria podatkowa Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk w Katowicach. Specjalizuje się w kontrolach i postępowaniach podatkowych, jak i sądowo – administracyjnych (przed WSA i NSA), przekształceniach podmiotów i optymalizacji podatkowej. Prezes zarządu Tax-US sp. z o.o. – spółki prowadzącej biuro rachunkowe w Katowicach. Publikuje i komentuje sprawy podatkowe, najczęściej w Dzienniku Gazecie Prawnej.

 


Więcej informacji

Jednocześnie aktywny uczestnik życia korporacyjnego, członek organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także m.in.: biegły rzeczoznawca w dziedzinie doradztwa podatkowego ds. wyceny szkód na rzecz ubezpieczycieli: TUiR WARTA S.A. i GERLING S.A., biegły sądowy w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w zakresie podatków i finansów publicznych, członek komisji ds. zmiany prawa podatkowego (powołanej przez Ministra Finansów, 2006), kandydat na profesjonalnego członka rad nadzorczych korpusu Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów (http://www.pid.org.pl/index.php?page=kandydaci-do-rn) , przewodniczący i członek rad nadzorczych.

Więcej danych na www.tax-us.plSpotkanie 18.07.2012 - Konferencja z Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo


Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo od 1 października 2009 r. zajmuje się realną pomocą wszystkim osobom pokrzywdzonym przez państwo bez względu na ich status społeczny i majątkowy. Pomoc ta świadczona jest nieodpłatnie. W skrajnych przypadkach udzielamy również nieodpłatnego zastępstwa procesowego.

W związku z dużym zainteresowaniem naszą działalnością związków zawodowych, postanowiliśmy rozpowszechnić naszą działalność wśród szerokiej rzeszy członków tychże. Zapraszamy do lektury naszej strony internetowej na której znajdują się artykuły z zakresu prawa, do których dostęp jest nieodpłatny i nie wymaga zalogowania się na stronie.

Skorzystanie z naszego Forum nie wiąże się dla pokrzywdzonych z żadnymi opłatami czy zrzeszaniem się. Warunkiem analizy sprawy jest przekazanie nam kserokopii lub skanów akt postępowania tak, abyśmy mogli udzielić rzetelnego doradztwa.

 


Więcej informacji

W związku z prowadzoną przez nas działalnością lobbingową, proponujemy Państwu zgłaszanie do nas problemów legislacyjnych, wyłaniających się w toku działalności związkowej. Ze swojej strony będziemy te problemy analizować, i jeśli okażą się one możliwe do rozwiązania na poziomie legislacyjnym, to złożymy odpowiednie wnioski do właściwych Ministrów, komisji sejmowych czy parlamentarzystów oraz będziemy te wnioski popierać. To samo dotyczy wniosków związanych z problemami prawnymi życia prywatnego – to dzięki zgłoszeniom naszych respondentów nabywamy wiedzę odnośnie bieżących pułapek legislacyjnych i podejmujemy działania, aby te pułapki zlikwidować.

Naszym celem jest przybliżenie prawa obywatelom tak, aby nie bali się walczyć o swoje uprawnienia i aby czuli się pewnie w kontaktach z aparatem państwowym.Spotkanie 21.06.2012 - Prelekcja Daiusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny


Gość ekspert - Dariusz Skrobol - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach - magister ekonomii. W latach 1998-2002 był radnym miejskim, wiceprzewodniczącym komisji gospodarki; funkcję radnego i członka komisji gospodarki pełnił także w minionej kadencji (od lutego 2006).

W latach 2002-2006 - Naczelniki Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz członek Rady Osiedla Piastów. Od wielu lat jest miłośnikiem ziemi pszczyńskiej, przewodnikiem oraz pilotem wycieczek, organizatorem wielu imprez promocyjnych dla Pszczyny, redaktorem wydawnictw promocyjnych, członkiem PTTK, Pszczyńskiego Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie.

W 2004 roku został odznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego - za wkład w rozwój województwa, w 2005 - medalem Prezydenta RP "Za zasługi dla Turystki", srebrną odznaką PTTK - "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży".

 

Spotkanie 23.05.2012 - Prelekcja Andrzeja Warzecha pt.:Handel zagraniczny przedsiębiorstw na przykładzie eksportu koksu”


Gość ekspert - Andrzej Warzecha - absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu technologii koksownictwa oraz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.  Doświadczenie zdobywał w Hucie Katowice, a następnie przez 26 lat w Koksowni Przyjaźń, gdzie pełnił funkcje na wszystkich szczeblach kierowniczych, od Kierownika Wydziału do Prezesa Zarządu.   W trakcie uruchamiania Koksowni Przyjaźń wdrażał technologię suchego gaszenia koksu w Polsce.

Jest autorem licznych publikacji w krajowych i zagranicznych periodykach, jak również aktywnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji branży górniczo-koksowniczej i metalurgicznej.

 


Więcej informacji

Zaangażowany jest w projekt „Inteligentna Koksownia”, w którym kadry naukowe i praktycy realizują koncepcyjną i eksperymentalną oraz innowacyjną ideę „Inteligentnej Koksowni” dla rozwoju nowoczesnej teorii i praktyki koksownictwa.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowej i rozległą wiedzę na temat krajowego i zagranicznego przemysłu koksowniczego.

Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Strategii Rynku Węgla i Koksu Polskiego Koksu S.A., współdziała również z organizacjami naukowo-technicznymi, jest m.in. członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego i członkiem Rady Naukowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.Spotkanie 11.04.2012 - prelekcja dr Mariana Ber pt. Dlaczego niektórym firmom nie wychodzi?


Gość ekspert - dr. nauk ekonomicznych Marian Ber specjalista – praktyk w zarządzaniu firmami. Jest m.in. absolwentem Francuskiego Instytutu Zarządzania, Zarządzana ukierunkowanego na podniesienie wartości firmy, autor wielu artykułów. Pełnił wysokie stanowiska, jest członkiem Rad Nadzorczych m.in. Tauron.

Temat wiodący spotkania: Dlaczego niektórym firmom nie wychodzi?

 


Więcej informacji

Marian Ber :
- Doktor nauk ekonomicznych

- Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach

- Stypendysta Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie

- Absolwent Francuskiego Instytutu Zarządzania, Międzynarodowy Dyplom Zarządzania 1993

- Szkolenia z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności : Strategiczna karta wyników, Zarządzanie zorientowane na zwiększenie wartości firmy

- Autor artykułów z zakresu zarządzania, w tym polityki cenowej
i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w takich czasopismach jak: Businessman Magazine, Harvard Business Review (edycja polska)

- Doświadczenie na wysokich stanowiskach w firmach (Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu) przeżywających kryzys, doprowadzenie do sprzedaży tych firm przez właścicieli (NFI) inwestorom zewnętrznym poprzez wdrożenie skutecznych programów naprawczych

- Członek Rad Nadzorczych, w tym: Południowy Koncern Energetyczny S.A. (obecnie Tauron Wytwarzanie) w Katowicach

 Spotkanie - 28.03.2012 - Prezentacja Wojciecha Zawisza - właściciela firmy iMindMap.pl


Gość Ekspert - Wojciech Zawisz z firmy iMindMap.pl.
Absolwent Wydziału Zarządzania krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Mistrzów Treningu prowadzonej przez Grupę Trenerską "Mentor" (www.gtmentor.pl) oraz akredytowany konsultant Insights Discovery™.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Więcej informacji

Jest pierwszym Polakiem posiadający oficjalną akredytację firmy ThinkBuzan Ltd z Cardiff, UK (www.ThinkBuzan.com) do szkolenia z zakresu mindmappingu oraz tworzenia map myśli w programie komputerowym iMindMap. (więcej o firmie iMindMap.pl na www.imindmap.pl).
Od lat wykorzystuje technikę mindmappingu zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. W swojej prezentacji "Mindmapping - szwajcarski scyzoryk dla Twojego biznesu" przedstawi nam biznesowe zastosowania mindmappingu i wskaże korzyści wynikające ze stosowania map zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym
.Spotkanie 29.02.2012 - Prelekcja Mieczysława Tadeusza Koczkowskiego - Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony informacji niejawnych


Gość Ekspert - płk mgr Mieczysław Tadeusz Koczkowski - Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji (KSOIN). Pomysłodawca i animator utworzenia stowarzyszeń zrzeszających pracowników pionów ochrony i innych osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa informacji. Inicjator i współtwórca. Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych, Danych Osobowych i Innych Prawnie Chronionych w Administracji i Biznesie prowadzonych na kilku wyższych uczelniach. Organizator wielu specjalistycznych kursów, forum, kongresów, warsztatów i innych szkoleń z zakresu ochrony informacji i danych osobowych kierowanych do różnych grup i środowisk zawodowych. KSOIN współpracuje z urzędami państwowymi, szkołami wyższymi, ośrodkami naukowymi, izbami gospodarczymi i wyspecjalizowanymi firmami z branży security, uczestniczy w konferencjach, targach i wystawach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, wspiera i udziela pomocy pracownikom pionów ochrony oraz przedsiębiorcom przy ocenie zagrożeń i wdrażaniu procedur bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.

 

Spotkanie 15.02.2012 - Prezentacja Marka Hajduka z firmy X-COM pt.:


Gość Ekspert - Marek Hajduk, wspólnik w spółce X-COM. Na codzień audytor z zakresu audytów bezpieczeństwa, legalności oraz danych osobowych. Pełne protfolio znajdą Panstwo na stronie :  www.xc.com.pl

Czego dowiemy się na spotkaniu :

1. Co to są dane osobowe i jakie z tego tytułu mamy obowiązki?
2. Kto za co odpowiada?
3.Co i jak zrobić by być w zgodzie z obowiązującym prawodawstwem i spać spokojnie?

 

Spotkanie 25.01.20112 - Prezentacja Artura Kuczmowskiego z firmy Agent Transfer


Gość Ekspert - Artur Kuczmowski z firmy Agent Transfer (www.agent-transfer.pl).posiada duże doświadczenie w branży finansowej. Na co dzień zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem produktami oraz usługami finansowymi.
W swojej prezentacji poświęconej zarządzaniu ryzykiem finansowym, ubezpieczeniowym w małej i średniej firmie przedstawi nam możliwości wykorzystania nowoczesnych produktów w obniżeniu kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Spotkanie 18.01.20112- Prelekcja Aleksandry Skowronek, Dyrektora 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK S.A.


Gość Ekspert - Pani Aleksandra Skorownek, Dyrektor 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK SA, należącego aktualnie do hiszpańskiej grupy Santander. W swojej prezentacji poświęconej ofercie leasingowej BZ WBK przedstawi nam najnowszą ofertę banku, którego oddziałem kieruje.

Spotkanie w dniu 4.01.2012 decyczją Zarządu SAPS zostało odwołane.
Spotkanie 21.12.2011 - Spotkanie .... Niespodzianka


... Niespodzianka

 

 

Spotkanie 07.12.2011 - Prelekcja Tadeusza Donocika - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu. RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku

 

Gość Ekspert - Tadeusz Donocik, Prezes Izby

DATA I MIEJSCE URODZENIA:
5 października 1947r.- Lubań Śląski

WYKSZTAŁCENIE:
1968-1973 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji - prawnik,
1996-1997 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studia w Centrum Europejskim


Więcej informacji

1965-1966
P.o. kierownika Zakładu Usług Komunalnych Wielozakładowego MPGK w Zgorzelcu,
1968-1968
Huta "Ferrum" w Katowicach - operator RTG,
1968-1971
Hutnicze Przedsiębiorstwo Maszynowych Obliczeń Analitycznych w Katowicach - inspektor w Dziale Zaopatrzenia,
1971-1973
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo hurtu Spożywczego w Katowicach-z-ca kierownika Działu Inwestycji i Remontów,
1973-1976
Zarząd Wojewódzki SZSP - sekretarz,
1976-1978
Urząd Wojewódzki - inspektor wojewódzki w zespole ds. Nauki przy Wojewodzie,
1978-1982
Uniwersytet Śląski - I z-ca dyrektora administracyjnego ds. pracowniczych i studenckich,
1982-1989
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Katowicach-agent sklepu przemysłowego w Chorzowie,
1989-1995
Firma "Interdont" Sp. z o.o. w Katowicach z siedzibą w Chorzowie- właściciel, Prezes Zarządu, Dyrektor Firmy, Firma jest m.in. laureatem grantu Uniwersytetu Stanowego Minnesota z 1993, 1994,1995, 1996r.
Zakres działania Firmy:
 • Katowicka Szkoła Menadżerów - Centrum Kształcenia Kadr " Interdont",
 • Biuro Doradztwa Gospodarczego,
 • Biuro Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego,
 • Centrum Informacji dla Maturzystów.
1993 - nadal
Przewodniczący Rady Naukowo - Programowej Katowickiej Szkoły Menadżerów CKK "Interdont" - nieetatowo,
1995-1996
Centrala Zbytu Węgla - Weglozbyt S.A. Katowice, Prezes Zarządu
1996-1997
Firma "Interdont" Sp. z o.o. w Katowicach, Prokurent Samoistny -właściciel,
1996 -1997
Firma Pascal Polska Sp. z o.o. W Katowicach, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju,
1996 -1997
Ministerstwo Gospodarki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki,
1998 - 2001
Ministerstwo Gospodarki - Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za:
 • politykę regionalną,
 • rozwój MŚP,
 • promocję eksportu,
 • handel zagraniczny,
 • technikę i technologię,
 • turystykę,
 • Specjalne Sfery Ekonomiczne,
 • negocjacje z UE w zakresie ww. zadań,
 • przygotowywanie aktów prawnych ww. zakresie
2002 - 2003
Firma "Interdont" Sp. z o.o. w Katowicach - Prokurent Samoistny - nieetatowo
II. -VI. 2002
Pascal Development Sp. z o.o. w Katowicach - Prezes Zarządu
2002-VI.2003
Pascal Construction Sp. z o.o. w Katowicach - Dyrektor ds. Public Relations
2003 - nadal
Firma "Interdont" Sp. z o.o. w Katowicach - V-ce Prezes Zarządu
2003 - 2009
Firma "Final" S.A. w Dąbrowie Górniczej - Prezes Zarządu-Dyrektor GeneralnyZawiadomienie z dnia 29.11. 2011 o zwołaniu na dzień 13.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 13 grudni 2011 roku na godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej NWZSAPŚ


Więcej informacji

Porządek obrad :

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta NWZSAPŚ..
2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Ewy Salomon z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej SAPŚ
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Dudka z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej SAPŚ
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Komisji Rewizyjnej SAPŚ
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia

Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach w sali nr 8.5 (VIII piętro) budynku biurowego przy ul. Jesionowej 22
Barbara Borzęcka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 Spotkanie 23.11.2011 - Prelekcja Małgorzaty Brzóski, radcy prawnego, Counsel w kancelarii KSP Legal, poświęcona bezpośredniemu przekształcaniu się jednoosobowych przedsiębiorców w spółki kapitałowe


Gość Ekspert  - Małgorzata Brzóska, radca prawny, Counsel w kancelarii KSP Legal stowarzyszonej z międzynarodową kancelarią SALANS, ekspert tej kancelarii w zakresie na­by­wa­nia przed­się­biorstw, zmian ka­pi­ta­ło­wych, po­zy­ski­wa­nia finan­so­wa­nia oraz trans­ak­cji typu M&A na ryn­ku ka­pi­ta­ło­wym oraz ne­go­cja­tor i do­rad­ca przy za­wie­ra­niu umów sprze­da­ży udzia­łów (ak­cji), za­rów­no na rzecz sprze­da­ją­cych, jak i ku­pu­ją­cych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przy re­ali­za­cji du­żych pro­jek­tów z za­kre­su ba­da­nia praw­ne­go spół­ek (due di­li­gen­ce), w tym m.in. za­kła­du naj­więk­sze­go pro­du­cen­ta sta­li w Pol­sce, spółek komunalnych, kopalni oraz podmiotów prowadzących działalność uzdrowiskową. Przez ostatnie dwa lata do­rad­za także przy pro­jek­tach in­fra­struk­tu­ral­nych (kon­ce­sje, PPP) dla sa­mo­rzą­dów te­ry­to­rial­nych, oraz pod­mio­tów pry­wat­nych. Więcej o KSP Legal na www.ksplegal.pl

Spotkanie 09.11.2011 - Prelekcja Zbigniewa Podrazy - Prezydenta Dąbrowy Górniczej


Gościem na spotkaniu w dniu 09.11.2011 będzie Zbigniew Podraza, który od 2006 roku pełni funkcję Prezydenta Dąbrowy Górniczej. Będzie to już druga wizyta, pierwsza odbyła się 22.12.2010


Więcej informacji

Zbigniew Marian Podraza (ur. 2 grudnia 1953 w Sosnowcu) – polski polityk, lekarz, były wiceminister zdrowia, poseł na Sejm IV i V kadencji w latach 2001–2006, od 2006 prezydent Dąbrowy Górniczej.

 Spotkanie 26.10.2011 - Prelekcja Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Miasta Gliwcie

Gościem na spotkaniu w dniu 28.10.2011 będzie Zygmunt Frankiewicz, który pełni funkcję Prezydenta Miasta Gliwice

 
Spotkanie 12.10.2011 - Spotkanie u Członka SAPS - Macieja Bizonia- Cocktail Bar


Wyjątkowo nasze spotkanie odbędzie się w niedawno otwartym Coctail Bar na ul. Mariackiej 6, który już z zewnątrz zachęca swoim wystrojem do odwiedzin. Usytuowany na najbardziej rozrywkowej ulicy Katowic jest nie tylko idealnym miejscem na "before" ale także na spotkanie biznesowe, popołudniową kawkę ze znajomymi, wieczorny koktajli w gronie przyjaciół
 


Więcej informacji

Idąc ulicą zobaczymy skórzane obicia ścian, które nadają temu miejscu oryginalny charakter, jednak nie całe wnętrze wyłożone jest skórą. Część ścian pokrywają fototapety z kopiami obrazów francuskiego malarza rokokowego – Jeana Honoré Fragonarda. Pomimo elegancji, której nie można odmówić wnętrzu, lokal sprawia wrażenie przytulnego i kameralnego. Dlatego zanim zacznie się wieczór, można wpaść na kawę, która kosztuje od 6 do 9 zł.

Cocktail Bar specjalizuje się przede wszystkim w drinkach i to na nie warto tam przyjść, bowiem wybór jest szeroki. Samych drinków jest ponad 40, w tym 12 zwanych Classic Cocktails, wśród których znajdziemy Bloody Mary, French 75 czy Dry Martini. Oprócz „klasyków” są również drinki polecane lub stworzone przez barmanów z Cocktail Baru m.in. Kiwi Mojito. Ceny koktajli wahają się w granicach 15 – 23 zł. Poza koktajlami znajdziemy w ofercie drinki w shotach i tradycyjne alkohole.

Chcąc napić się piwa musimy wydać przynajmniej 6 zł, za wódkę zapłacimy od 8 do 18 zł, za wino około 12 zł, a cena whisky waha się w granicach od 13 do 55 zł. Cocktail Bar stawia na jakość, dlatego choć nie jest tanio, to można jednak spróbować dobrych trunków, bowiem samej wódki jest kilka rodzai, w tym: Maximus Vodka, Belvedere czy najdroższa Grey Goose. Za najbardziej wyrafinowany alkohol, a tym samym najdroższy w lokalu, uchodzi jednak szampan Dom Pérignon.

Z kolei jeśli nie mamy ochoty na alkohol, to możemy zdecydować się na jeden z kilku koktajli bezalkoholowych (9 – 17zł) np. Freckled Virgin z marakują czy Frutti Trip. Zaś jeśli z głodniejemy to mamy do wyboru cztery kanapki: klasyczną, węgierską, norweską i włoską (ok. 11 zł).

Lada dzień udostępniona zostanie w lokalu sieć Wi-Fi, ale zanim to nastąpi możemy słuchać i oglądać koncerty muzycznych gwiazd lub posiedzieć w ogródku przed lokalem. Cocktail Bar czynny jest zazwyczaj do godz. 1.00, jedynie w weekendy drzwi zamykają się dopiero za ostatnim klientem.

Źródło : http://mariacka.eu/Spotkanie 28.09.2011 - Prelekcja Marcina Michalika, Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzowa ds. Gospodarczych

Gościem na spotkaniu w dniu 28.09.2011 będzie Marcin Michalik, który pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzowa ds. Gospodarczych

 
Zawiadomienie z dnia 21.09.2011 o zwołaniu na dzień 05.10.2011 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 oraz § 21 pkt.1statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach,w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 05 października 2011 roku na godz. 18.00 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej WZSAPŚ z następującym porządkiem dziennym:


Więcej informacji

1.Wybór przewodniczącego i protokolanta NWSAPŚ
2.Podjecie uchwały w zakresie sprawozdania finansowego za rok 2010
3.Pojęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za sprawowanie funkcji w 2010 roku
3.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków – przekazanie na rzecz rozwoju stowarzyszenia zgodnie z założeniami statutowymi

Miejsce WZSAPS : w siedzibie BBConsulting K-ce, ul. Jesionowa 22 apartament. 08.5 na VIII p..Spotkanie 14.09.2011 - Prezentacja Wiceprezesa SAPŚ Jerzego Guzy

Projekt działań dla zrealizowania idei Katowic jako miasta ogrodów
Spotkanie 31.08.2011 - Omówienie przygotowań naszego Stowarzyszenia do udziału w I Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w dniach 6 i 7 października 2011 roku.

Więcej o Kongresie na stronie www.kongresmsp.eu
Zawiadomienie z dnia 29.08.2011 o zwołaniu na dzień 12.09.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3  statutu  Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję na dzień 12 września 2011 roku na godz. 18.00

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich, zwanego dalej NWZSAPŚ z następującym porządkiem dziennym: 

 

 1. Wybór przewodniczącego i protokolanta NWZSAPŚ..

 2. Przedstawienie przez Zarząd propozycji uchwał.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu SAPŚ 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru Członka Zarządu SAPŚ  

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia SAPŚ do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Zarządu SAPŚ

 7. Wolne wnioski

 8. Zamknięcie Zgromadzenia

 9. Zgromadzenie odbędzie się w lobby hotelu Angelo w Katowicach przy ul.  Sokolskiej 24

 

Barbara Borzęcka – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Spotkanie 17.08.2011 - Przedstawienie działań Biura Prasowego SAPS oraz prezentacja nowych członków Stowarzyszenia: Magdalena Cykowskiej oraz Jacka Rozmusa
Spotkanie 27.07.2010 - Prelekcja Piotra Uszoka, Prezydenta Katowic


Gościem na spotkaniu w dniu 27.07.2011 będzie Piotr Uszok, który od 1998 roku pełni funkcję Prezydenta Katowic. Będzie to już druga wizyta Prezydenta Katowic w naszym Stowarzyszeniu.

 


Więcej informacji

Urodzony w 1955 roku, żonaty, ojciec dwóch córek.
W 1980 roku obronił dyplom na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1988 roku ukończył podyplomową specjalizację na Wydziale Mechanicznym AGH oraz w 2005 Europejskie Studia Podyplomowe na Politechnice Śląskiej.
Do 1994 roku pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki”, kolejno jako sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy oraz nadsztygar d/s urządzeń elektrycznych podstawowych.
W 1990 roku został wybrany radnym Rady Miasta Katowice. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Wiceprezydenta, a od 3 listopada 1998 jest prezydentem Katowic.
W 2002 roku już w pierwszej turze zwyciężył w wyborach bezpośrednich na urząd Prezydenta Miasta Katowice. 12 listopada 2006 r. wygrał ponownie, uzyskując ponad 73 procentowe poparcie.
W latach 1999 – 2006, oprócz funkcji Prezydenta Miasta Katowice był kolejno prezesem Związku Miast Polskich oraz prezesem zarządu Unii Metropolii Polskich, od wielu lat jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Jest Bezpartyjny. W wyborach samorządowych w 2002 oraz w 2006 roku kandydował z listy społecznego komitetu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”. Z listy tej weszło do Rady Miasta w roku 2002 – 16 radnych a w roku 2006 – 14 radnych
Wolny czas stara się spędzać aktywnie. Lubi wycieczki rowerowe i piesze, wypady na narty, tenis stołowy i pływanie. Przyjemność sprawia mu również fotografowanie przyrody oraz gra na gitarze.
źródło: www.piotruszok.pl

 Spotkanie 06.07.2011 - Prelekcja Członka SAPS - Macieja Bizonia - Lemoniada Music Club


Temat spotkania to ... prezentacja ... niespodzianka  


Więcej informacji

 

LEMONIADA MUSIC CLUB to nie tylko nazwa sieci klubów, to także projekt łączący szeroko pojętą kulturę zabawy z promocją kultury wysokiej. To nowa jakość na klubowej scenie KATOWIC.

Ambasadorem i pomysłodawcą projektu jest Adam Jaworski, który jako DJ ADAMUS od ponad dekady grywa w najlepszych klubach w Polsce i na świecie. Muzyk, producent i prezenter muzyki, lider i założyciel duetu WET FINGERS. To nie tylko znawca kultury klubowej, ale także jej najaktywniejszy animator w naszym kraju. To właśnie z jego doświadczeń zrodziła się idea niekonwencjonalnego przekazu, który może towarzyszyć klubowej rozrywce.

LEMONIADA Music Club Katowice. Na mapie kulturalnej miasta, przy jednej z jego najbardziej prestiżowych ulic, Mariackiej, pojawia się nowe modne miejsce, które serwuje nie tylko dobrą zabawę przy wyselekcjonowanych klubowych dźwiękach, ale także szereg, nie tylko muzycznych, aktywności kulturalnych.

LEMONIADA MUSIC CLUB KATOWICE to nie tylko pełny bar i rozgrzany do czerwoności parkiet, ale również niebanalna przestrzeń, w której mogą prezentować się młodzi twórcy. Pomieszczenia klubowe ułatwiają bezpośredni kontakt z ich sztuką, która często nie mieści się w „sztywnych” wnętrzach tradycyjnych Domów Kultury.

LEMONIADA to DOM KULTURY XXI wieku!!! Twórcy projektu realizują bądź inspirują różnego rodzaju działania kulturalne; wernisaże, eventy związane ze sztuką filmową, teatralną i literacką, wreszcie pokazy mody czy warsztaty, wokół których gromadzą się tłumy zainteresowanych. Przykład krakowskiego Kazimierza czy wrocławskiego Pasażu Niepolda dowodzi, że obecność LEMONIADY generuje powstawanie podobnych inicjatyw i gwarantuje szybkie ożywienie kulturalne na tym terenie. Wyjątkowa oferta LEMONIADY cieszy się dużą popularnością wśród studentów, co przejawia się zarówno ich regularną obecnością w klubach, jak i stałą współpracą z samorządami studenckimi.

LEMONIADA MUSIC CLUB od początku przyciąga uwagę mediów, zarówno ogólnopolskich (stała współpraca m.in. z TVN, Radio Zet, Machina, Onet.pl) jak i lokalnych, które chętnie popularyzują wydarzenia sygnowane tą marką. Pierwszy klub powstał w 2006 roku we Wrocławiu i po zaledwie kilku miesiącach działalności zyskał miano imprezowej wizytówki miasta według czytelników miesięcznika GLAMOUR, zdobywając nagrodę obok tak znanych i kultowych miejsc jak warszawska FABRYKA TRZCINY, poznański klub SQ czy sopocka MANDARYNKA.

ZAPRASZAMY!
LEMONIADA Music Klub, Katowice, ul. Mariacka 4.
www.lemoniada.pl

 Spotkanie 8.06.2010 - Prelekcja Członka SAPS - Wojciecha Zontka, Przedstawiciela D.A.S


Ekspert - Wojciech Zontek (członek SAPS), Przedstawiciel D.A.S. Towarzystwa Ubepieczeń Ochrony Prawnej
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyny w Polsce ubezpieczyciel specjalizujący się wyłącznie w ubezpieczeniach ochrony prawnej. Firma nie oferuje innych produktów ubezpieczeniowych, by wykluczyć potencjalne konflikty interesów oraz skutecznie i bezkompromisowo dbać o prawne interesy swoich Klientów.


Więcej informacji

Firma działa w Polsce od 2000 roku. Należy ona do międzynarodowego koncernu D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-AG, który jest największym w Europie Towarzystwem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. D.A.S. i zapewnia ochronę prawną niemal na całym Starym Kontynencie oraz w pozaeuropejskich państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Marka D.A.S. symbolizuje równość szans wobec prawa od 1928 roku.Spotkanie 25.05.2011 - Prelekcja Teresy Cent - Eksperta w zakresie rozwiązań informatycznych, Dyrektora ds. Sprzedaży w Sygnity SA


Gość Ekspert - Teresa Cent, ekspert w zakresie rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami.
Teresa Cent jest absolwentem Wydziału Informacji Naukowo -Technicznej Uniwersytetu Śląskiego. Odbyła też szereg zagranicznych szkoleń w zakresie informatyki i zarządzania, certyfikowanych przez IBM.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w czołowych polskich i zagranicznych firmach informatycznych (między innymi w INTENTIA Ltd. oraz ABG Ltd., należącej do grupy Asseco), potwierdzone udaną realizacją projektów informatycznych wspierających potrzeby biznesowe klientów.
Aktualnie od 4 lat w giełdowej spółce Sygnity. Więcej o Sygnity na www.sygnity.pl
Prywatnie: sternik jachtowy, miłośnik gór i zapalony narciarz.

Spotkanie 11.05.2011 - Prelekcja Członka SAPS - Marka Zydronia - Eksperta od rachunkowości, Prezes Zarządu Kancelarii Rachunkowej


Gość ekspert (członek SAPS) – Marek Zydroń - Ekspert od rachunkowości, Prezes Zarządu Kancelarii Rachunkowej "DEMEX" Sp. z o.o. w Katowicach
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończone kierunki : Ekonomika i Organizacja Inwestycji oraz Rachunkowość. Zdobył wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i księgowość podmiotów gospodarczych oraz praktykę w organizowaniu oraz prowadzeniu księgowości firm osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – świadectwo Ministra Finansów nr 8773.
Zapraszamy na stronę www firmy Demex

Spotkanie 27.04.2011 - Prelekcja Rafała Wiejskiego - Eksperta od emerytur i inwestycji


Gość ekspert - Rafał Wiejski - Ekspert od Emerytur i inwestycji

Rafał Wiejski (’77), absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa W W-wie, wydział Handlu Zagranicznego,
Od 2010 Dyrektor Regionalny Sprzedaży przez Sieć Zewnętrzną w Aegon TU na Życie S.A., : Trener Krajowego Systemu Przygotowań (KSP) do Funduszy Strukturalnych, Negocjator w zakresie umów marketingowych dla spółek grupy kapitałowej France Telecom.
Specjalista z kilkuletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych i emerytalnych.
Prywatnie, inwestor giełdowy od 2008r.

Spotkanie 13.04.2011 - Prelekcja Grażyny Skutnik-Kućmy - Ekspert branży faktoringowej


Gość ekspert -  Grażyna Skutnik-Kućma - Ekspert branży faktoringowej
Grażyna Skutnik-Kućma, z wykształcenia filolog polski, w branży bankowo-finansowej pracuje od 16 lat, w tym od 13 zajmuje się czynnie tematyką faktoringu. Jest praktykiem z dużym doświadczeniem sprzedażowym, zdobywanym w firmach Carbo-Faktor, GE Capital, a od 10 lat w Pekao Faktoring Sp. z o.o. Najpierw była pracownikiem Departamentu Sprzedaży, zdobywając kluczowych klientów dla firmy. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Sprzedaży, kierując ogólnopolskim zespołem Doradców Klienta. Prowadzi seminaria na temat faktoringu, szkolenia wewnętrzne z zakresu sprzedaży, negocjuje największe kontrakty sprzedażowe firmy. Jest jednym z najlepszych specjalistów branży faktoringowej w kraju. Wielokrotnie cytowana przez prasę branżową, w tym Gazetę Finansową i Puls Biznesu.

Spotkanie 30.03.2011 - Prelekcja dr Jana Bielawskiego - Ambasadora tytularnego


Gość ekspert –Jan BIELAWSKI, dr ekonomii (1976)
Dyplomata, ekonomista, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego (1967 r.) i wieloletni pracownik SGPiS/ SGH (doktorat 1976) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Studia podyplomowe w Genewie w 1971 jako stypendysta Carnegie Endowement for International Peace. Wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ. Związany z MSZ od 1980 do 2009 r., gdzie od 1989 r. pełnił funkcje dyrektorskie w resorcie jak również Stałego Przedstawiciela RP przy FAO w Rzymie (minister pełnomocny) oraz przy OECD w Paryżu (ambasador) do listopada 2005 r.
Jego zainteresowania badawcze publikacje koncentrują się na międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz organizacjach międzynarodowych.
Uczestniczy w pracach Polskiej Akcji Humanitarnej.
 

Spotkanie 16.03.2011 - Spotkanie z Ekspertem .... Niespodzianka


Gość Ekspert ... Niespodzianka

 

Spotkanie 02.03.2011 - Prelekcja Członka SAPS - Marka Tereszkiewicza - Doradcy w zakresie handlu zagranicznego, właściciela firmy EU-CONSULTING


Gość ekspert (członek SAPS) – Marek Tereszkiewicz doradca w zakresie handlu zagranicznego, właściciel firmy EU-CONSULTING.

EU-CONSULTING, Marek Tereszkiewicz pomaga firmom, a przede wszystkim ich właścicielom w osiąganiu tego, co w przypadku braku praktycznej wiedzy, doświadczenia, wydaje się wielu przedsiębiorcom w zakresie ich transakcji z zagranicą trudne i niemożliwe do zrealizowania.
Marek jest praktykiem, którego wiedza i doświadczenie pozwoli na uniknięcie wielu kosztownych błędów popełnianych często przy zawieraniu transakcji z partnerami z innych krajów. Ukończył studia na bardzo prestiżowym Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), zna bardzo dobrze język angielski i hiszpański i wiele lat przepracował w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego CENTROZAP w Katowicach , w którym przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od stażysty do członka zarządu.


Więcej informacji

Przez wiele lat pracował jako handlowiec, następnie jako szef działu w dużym przedsiębiorstwie handlu zagranicznego, doradzającego handlowcom w uzgadnianiu warunków płatności w kontraktach eksportowych oraz importowych. Doradzał również polskim eksporterom i importerom w doprowadzeniu do transakcji w czasie swej 10-letniej pracy w biurach radcy handlowego w tak odległych od Polski krajach jak Indie i Chile. Poznał dokładnie problemy i potrzeby firm pojawiające się w ich działalności na rynkach zagranicznych. Od wielu lat także doradza w tym zakresie i pomaga w zawieraniu kontraktów, w szczególności w uzgadnianiu warunków płatności, optymalnych w danych okolicznościach i uwarunkowaniach oraz w zabezpieczaniu bądź ubezpieczaniu należności zagranicznych.

Proszę odpowiedzieć sobie teraz na pytanie: Czy teoretyk, który całe życie zatrudniony jest na uczelnianym etacie, nigdy nie pracował w żadnej firmie, nigdy nie był właścicielem firmy, nie napotkał realnych problemów w działalności firmy, sprzedaży produktów lub usług, mógłby doradzić jak w optymalny sposób uzgodnić warunki kontraktowe ?
Rady, który ode niego uzyskacie są przetestowane i sprawdzone w praktyce.
Zatem, jeśli Państwa firma ma jakiekolwiek wątpliwości, niejasności albo dylematy przed zawarciem umowy z kontrahentem zagranicznym lub trudności lub problemy pojawiły się dopiero w trakcie realizacji to zaprasza do skorzystania z ze swoich usług, których zakres indywidualnie zaoferuje po zapoznaniu się z Państwa sprawą. Oczywiście zapewnia zachowanie w tajemnicy wszystkich otrzymanych od Państwa informacji .
Z Markiem Tereszkiewiczem można skontaktować się telefonicznie pod numerem stacjonarnym 32 251 1993 lub komórkowym 602 698 936 lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres m.tereszkiewicz@eu-consulting.com.pl
 Spotkanie 16.02.2011 - Prelekcja Adama Plackowskiego - malarza, kolorysty, grafika


Gość Ekspert - Adam Plackowski 

 

 

Twórca interdyscyplinarny. Malarz, Kolorysta, grafik od dziecka związany ze Śląskiem i rodzinnymi Mysłowicami. Jego twórczość malarska kształtuje się dwutorowo:
- Malarstwo przedstawieniowe, stylistycznie jednorodne o tematyce klasycznej typu: portret, pejzaż, martwa natura, figuratywne.
- Malarstwo Emocjonalne, którego jest twórcą. Polega ono najogólniej mówiąc, na przekształcaniu (zarówno po jak i w trakcie trwania arteterapeutycznych sesji grupowych) podobrazia, powstałego w emocjonalnej, malarskiej zabawie. Buduje nową jakość poprzez dodawanie elementów rysunku, kompozycji, koloru i przestrzeni, tworząc własne wizje i nastrój, podkreślający jego osobiste skojarzenia, z elementów zastanych po szalonej zabawie. Prostota jego wypowiedzi broni się sama, jest szczera i celna. Poszukuje i stara się dopracować swojej własnej syntetycznej formuły. Za pomocą oszczędnych środków, maluje bardzo przekonywujące światy, bez wdawania się w szczególiki. To co przedstawia, zawsze ma wyczuwalną przestrzeń i bryłę, przekonuje magią swojej iluzji, broniąc się, bez zbędnej literatury. Jest rzadko abstraktem. Taki efekt uzyskać można tylko poprzez odpowiednie zestawienia barw - mechanizm budujący nastrój prosty ale skuteczny.


Więcej informacji

Różne okresy w życiu, odcisnęły na twórcy piętno i z pozoru odległe od siebie spojrzenia, :

- lekcje rysunku w katowickim Pałacu Młodzieży
- pobyt i nauka malarstwa w pracowni Olgierda Bierwiaczonka
- studia w Akademii Sztuk Pięknych - Grafika Katowice (uk. 1984 r.)
- rysowanie portretów ulicznych (Londyn)
- praca w biurze projektów służby zdrowia (projektowanie "małej architektury")
- praca w charakterze plastyka zakładowego Kopalni"Wieczorek"
- prowadzenie grupy malarzy nieprofesjonalnych "Grupy Janowskiej"
- współpraca z innymi ośrodkami twórczości naiwnej/organizacja plenerów i wystaw
- wspólna pracownia z innymi artystami (Tomasz Pałasz, Wojciech Smolarski)
- ukończenie kursów ceramicznych (COMUK - Warszawa)
- utworzenie i prowadzenie pracowni ceramiki, (kopalnia, MOKiS"Trójkąt")
- pobyt i praca w USA (portrety, wystawa Fair Lawn-st. New Jersey)
- tworzenie nowego nurtu - "Malarstwa Emocjonalnego"/pogranicze sztuki i arteterapii
- praca z niepełnosprawnymi
- nauczanie rzeźby w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach
- prowadzenie własnej agencji reklamowej
- projektowanie graficzne
- projektowanie i wykonanie wystroju kilku kultowych klubów muzycznych w Katowicach ("Hobbit", "Amsterdam", "Pinky-Ponkey")
- tworzenie pracowni Ministudium Plastyczno-Rysunkowego
- tworzenie pracowni Ciach-O-Show w Szkole Katolickiej
- tworzenie pracowni i współpraca z klubem "Wysoki Zamek" w Katowicach-Załężu
- praca nad stworzeniem nowoczesnego muzeum
- kierownictwo i rozwój placówki muzeum (stan obecny)
- praca z dziećmi i młodzieżą poprzez nauczanie oraz współtworzenie obrazu (stan obecny)
- rodzina (wspaniała żona, dwie artystycznie uzdolnione córki i niepełnosprawny syn)

 

 

 

 

 

Artysta stale poszukujący, nie popada we współczesne "trendy". Siłą jego wypowiedzi jest syntetyczność i celnie kolorystycznie dobrana paleta. Na pewno też na cechy tzwn. stylu, składają się i takie rzeczy jak preferencje optyki oczu Najważniejszą cechą, która odróżnia dzisiaj powstałe obrazy, od tych namalowanych przed 20 laty, jest żywsza i cieplejsza paleta oraz większa ilość światła. Jest to na pewno zasługą wieloletniej pracy z dziećmi poprzez "Malarstwo emocjonalne". Twórca wspólnie z nimi maluje, jako współpartner a nie jako wychowawca. Rolę „wychowawcy” plastycznego spełnia poprzez bardzo rzeczową i profesjonalną rozmowę-korektę i analizę formalną, dokonywaną na bieżąco podczas malowania. Nie wyróżnia nikogo, traktując wszystkich uczestników małych i dużych z jednakową starannością i szacunkiem. W trakcie tych wspólnych sesji malowania, dokańcza i interpretuje ich wizje (tylko za obupólną zgodą) i sam sugeruje pewne rozwiązania plastyczne. Oczywiście, taki współudział, poza efektami malarskimi rodzi specyficzną więź i zaufanie rodząc solidarność i wzajemne współistnienie świadomości konkretnej artystycznej grupy. Stara się jak mówi, malować i tłumaczyć prosto, bez zbędnej filozofii.
W 2000 roku w Zespole Szkół Katolickich w Katowicach - powstaje Pracownia "Ciach-O-Show". Działa ona i rozwija się do dziś. Nastepuje współpraca ze Wspólnotą Dobrego Pasterza i klubem "Wysoki Zamek", z którego młodzieżą wykonuje serię akcji ulicznego malowania dla dzieci i przechodniów. Dochodzą liczne pracownie w przedszkolach i klubach "Placek" wraz z dziećmi i młodzieżą z ośrodków uczestniczą w przeróżnych akcjach, pokazach, festiwalach, plenerach i wystawach, współpracując z wieloma organizacjami i instytucjami. Od 2002 datuje się współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek"

 

 

Malarstwo emocjonalne, jako synteza świata zewnętrznego z nadrealizmem uformowało się w 2002 roku i jest między innymi, wypadkową dwóch sposobów patrzenia na świat, dwóch sposobów interpretacji i budowania formy. Dwóch, bo dziecięcego i artystycznie "dorosłego". Jego definicja nie jest jeszcze do końca określona.Spotkanie 08.02.2011 - Prelekcja Kazimierza Kutz - polityka i reżysera


Gość Ekspert - Kazmierz Kutz - polityk i reżyser,

Urodził się w Szopienicach w rodzinie robotniczej. Ojciec Franciszek - kolejarz, uczestnik powstań śląskich, matka Anastazja - członkini chóru i towarzystw kulturalnych w Szopienicach. Wychowanek mysłowickiego gimnazjum. W 1949r. podjął studia na Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi, którą ukończył w 1954r. Jako samodzielny reżyser filmowy zadebiutował w 1959r. filmem "Krzyż Walecznych", a do tej pory wyreżyserował ponad 20 filmów fabularnych, w tym 6 autorskich o Górnym Śląsku. Ma również na swoim koncie ponad 20 spektakli teatru żywego planu. W plebiscycie Gazety Wyborczej na najwybitniejszego Ślązaka XX wieku zajął pierwsze miejsce wśród żyjących. Charakteryzuje go niezależność sądów, głębokie przywiązanie do Śląska, troska o los i wyższą świadomość obywatelską Ślązaków. Realizuje się również jako pisarz, scenarzysta filmowy i teatralny, publicysta i felietonista. W 1997r. uzyskał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego. Silną więź z własnym regionem potwierdza patronowaniem licznym instytucjom i inicjatywom kulturalnym na Śląsku, np.: Kongres Kultury na Górnym Śląsku, Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje", Festiwal Filmów Kultowych, powołanie Rady Kultury Województwa Śląskiego, pomoc w utworzeniu samodzielnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Centrum Sztuki Filmowej, nowego Kinoteatru Rialto, nowego gmachu Muzeum Śląskiego, powołania organizacji młodych twórców filmowych "Fabryka Silesia" i wiele innych. Za swoją twórczość i działalność otrzymał wiele tytułów, nagród i wyróżnień. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz ZAIKS-u. W Parlamencie poprzedniej kadencji pełnił funkcję Wicemarszałka Senatu. Był Senatorem Niezależnym. Nigdy nie należał do żadnej partii. Aktualnie jest posłem z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu katowickim. Żonaty: żona Iwona, synowie Gabriel i Tymoteusz, córki: Wiktoria i Kamila. 


Więcej informacji

 Kazimierz Kutz polityką zajął się na serio w 1997r. startując w wyborach parlamentarnych do Senatu z listy Unii Wolności wspierając w kampanii na Śląsku Leszka Balcerowicza. Zdobył wówczas największa liczbę głosów w województwie katowickim /około pół miliona/. W Senacie pracował w Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą i Komisji Nauki i Edukacji

 

Wspierał przeprowadzenie mądrej reformy szkolnictwa, zwiększenia środków budżetowych dla wyższych uczelni, gdyż uważa, że wykształcenie młodego pokolenia jest najważniejszym zadaniem dla pomyślnego rozwoju Polski. Senator Ziemi Śląskiej IV kadencji w latach 1997 - 2001, z powodzeniem bronił spraw Województwa Śląskiego przy uchwalaniu budżetu, uciekając się do bardzo niekonwencjonalnych wystąpień i wypowiedzi. Walczył również o zachowanie w całości województwa Śląskiego oraz bronił lokatorów mieszkań przyzakładowych przed wywłaszczeniem.
W plebiscycie Gazety Wyborczej na "Najwybitniejszego Ślązaka XX Wieku" zajął pierwsze miejsce wśród żyjących /pierwszy był Wojciech Korfanty, drugi Jerzy Ziętek/. Otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego.
W 2001r. startował ponownie w wyborach do Senatu z "Bloku Senat 2001'' w okręgu katowickim i zajął pierwsze miejsce, stając się Senatorem V kadencji na lata 2001 - 2005. Pełnił zaszczytną funkcję Wicemarszałka Senatu i pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Głośno domagał się innego, lepszego poziomu telewizji publicznej i zwiększenia środków budżetowych na kulturę.
Od kilkudziesięciu lat z niezwykłą pasją działa na rzecz rozwoju Śląska i jego mieszkańców. Jest jednym z pomysłodawców i współautorem konkursu gwary pod nazwą "Po naszemu czyli po Śląsku'', realizował Festiwal Teatralny młodych reżyserów "Interpretacje'' w Katowicach, wspiera swoim autorytetem i działaniami Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk'', Śląski Teatr Tańca z Bytomia, młodych twórców filmowych i "Fabrykę Silesia'' jako aktualną kontynuację Zespołu Filmowego "Silesia'', patronował Festiwalowi Filmów Kultowych. Współorganizował i przewodniczył Kongresowi Kultury na Górnym Śląsku, inicjował powołanie Rady Kultury Województwa Śląskiego. Przewodniczył Komitetowi Budowy Muzeum Śląskiego, z ogromnym zaangażowaniem działał na rzecz powołania samodzielnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz dofinansowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Jego działalność charakteryzuje się niezależnością sądów oraz głębokim przywiązaniem do Śląska.
Walczy o lepszy los i wyższą świadomość obywatelską jego mieszkańców, co potwierdza licznymi wystąpieniami na różnych spotkaniach, swoimi filmami, publicystyką, felietonami drukowanymi wcześniej w Dzienniku Zachodnim, a teraz w dodatku katowickim Gazety Wyborczej. W 2002 roku otrzymał Platynowy Laur Kompetencji i Umiejętności jako wybitny Ślązak. Kazimierz Kutz nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. 21 października 2007r. został wybrany Posłem RP z listy Platformy Obywatelskiej, uzyskując najlepszy wynik. W Sejmie pracuje w Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dalej aktywnie działa na rzecz Śląska.
Spotkanie 19.01.2011 - Prelekcja Członka SAPS - Jerzego Guzy, Własciciela firmy JFG


Gość Ekspert - Jerzy Guzy, Własciciel firmy JFG

Firma pod obecną nazwą funkcjonuje od 2007r., ale zespół ludzi, który ją tworzy, współpracuje ze sobą już od ponad dziesięciu lat. W tym okresie czasu z naszych usług skorzystało ponad 3 tys. klientów. Liczba wymienionych okien i drzwi przekroczyła 10 tys. sztuk. Chcę podkreślić, że nie jesteśmy producentem, świadczymy jedynie usługę wymiany, montażu, zabudowy okien, drzwi, witryn, fasad, etc., po uprzednio dokonanych pomiarach i uzgodnieniach z klientem.


Więcej informacji

Współpracujemy tylko z renomowanymi i uznanymi producentami. W naszych działaniach staramy się dopasować produkt do oczekiwań, potrzeb i wymagań klienta, ale i do jego możliwości finansowych. Stąd dosyć szeroka gama oferowanych produktów - zwłaszcza stolarki okiennej PCV. Stąd m.in. możliwość dokonania zakupu w systemie przystępnych rat. Stąd nasza elastyczność i umiejętność wysłuchania klienta i porozumienia
Strona internetowa firmy JFG


Spotkanie 19.01.2011 - Prelekcja Kazimierza Flakusa - Wójta Gminy Świerklaniec


Gość Ekspert - Kazimierz Flakus, Wójt Gminy Świerklaniec

 

Żonaty, dwójka dzieci (córka i syn), żona nauczycielka.
Bezpartyjny. Hobby: historia Świerklańca i okolic, stara broń biała.
Nauczyciel dyplomowany, pierwszy stopień specjalizacji.
Od 1990 do 1997 roku nauczyciel Szkoły Podstawowej w Świerklańcu.
W latach 1997 – 1999 dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle.
Od 1999 roku dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerklańcu.
W latach 1994 - 1997 radny Rady Gminy w Świerklańcu.
W talach 2002-2010 radny Rady Powiatu Tarnogórskiego

 

 

 


Więcej informacji

Wykształcenie:

 • Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie oraz Studium Budowlanego w Bytomiu. Magister techniki – WSP Opole. Studia podyplomowe z informatyki oraz z zarządzania oświatą. Absolwent studium profilaktyki uzależnień.
Osiągnięcia zawodowe:
 • stworzyłem dobrą, przyjazną i bezpieczna szkołę,
 • pomimo trudności i braku wsparcia gminy pozyskałem środki zewnętrzne na zajęcia pozalekcyjne (wyjazdy na basen, wycieczki szkolne np. Malbork), remont szkoły (wymiana okien)
 • zainicjowałem odnowienie kontaktów z rodzina Donnersmarcka (rodzina Donnersmarck ma nad Gimnazjum protektorat, wizyta rodziny w szkole oraz w Niemczech i Austrii)
 • jestem współ założycielem klubu kajakowego UKS Olimpijczyk Nowe Chechło (członek zarządu)
Osiągnięcia jako radnego:
 • remont ul. Lasowickiej – nakładki,
 • remont ul. Głównej – nakładka, chodnik
 • chodniki Nowe Chechło, Świerklaniec
 • kanalizacja deszczowa ul. 3-go Maja
 • wykup mieszkań w Nakle na ul. Powstańców
 • remont zamku w Nakle
 • remont masztu w parku świerklanieckim


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 18.01.2011

2011-01-07  |  Zarząd SAPS

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich (§ 22 .p2) w dniu 18.01.2011 o godz. 17:00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Miejsce zgromadzenia to ul.Przemysłowa 10 w Katowicach (siedziba DEMEX).

Plan Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
- Wybór członka Komisji Rewizyjnej
- Wybór Wice-Prezesa Stowarzyszenia
- Wybór Sekretarza Stowarzyszenia
- Wybór Przewodniczącego Komisji Etyki
- Omówienie bieżących i planowanych działań Stowarzyszenia
Spotkanie 05.01.2011 - Prelekcja Członka SAPS - Aleksandry Ślifirskiej: Komunikuj przez esencję. Czerwone wino czy whisky?


Gość Ekspert - Aleksandra Ślifirska, dyr. kreatywny agencji Kobold Public Relations

Komunikuj przez esencję. Czerwone wino czy whisky? – jaki bukiet komunikacyjny sprzyja relacjom biznesowym? Prezentacja będzie dotyczyć tego jak nasz sposób komunikacji z otoczeniem wpływa na nasz wizerunek i przekłada się na relacje biznesowe.
 

 


Więcej informacji

Autorem prezentacji będzie Aleksandra Ślifirska, dyr. kreatywny agencji Kobold Public Relations, związana z branżą PR od 5 lat, filolog, dziennikarz. Współtworzy i prowadzi kampanie wizerunkowe dla firm, prowadzi szkolenia z wystąpień medialnych. Prezentacja będzie trwała około 45. minut, uczestnicy dowiedzą się jak techniki oraz narzędzia PR wpływają na efekty rozmów z partnerami biznesowymi i co ma wspólnego PR z dobrymi alkoholami.
 Spotkanie 22.12.2010 - Prelekcja Zbigniewa Podrazy - Prezydenta Dąbrowy Górniczej


Gościem na spotkaniu w dniu 22.12.2010 będzie Zbigniew Podraza, który od 2006 roku pełni funkcję Prezydenta Dąbrowy Górniczej


Więcej informacji

Zbigniew Marian Podraza (ur. 2 grudnia 1953 w Sosnowcu) – polski polityk, lekarz, były wiceminister zdrowia, poseł na Sejm IV i V kadencji w latach 2001–2006, od 2006 prezydent Dąbrowy Górniczej.

 Spotkanie 8.12.2010 - Prelekcja Członka SAPS - Wojciecha Zontka, Przedstawiciela D.A.S


Ekspert - Wojciech Zontek, Przedstawiciel D.A.S. Towarzystwa Ubepieczeń Ochrony Prawnej
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyny w Polsce ubezpieczyciel specjalizujący się wyłącznie w ubezpieczeniach ochrony prawnej. Firma nie oferuje innych produktów ubezpieczeniowych, by wykluczyć potencjalne konflikty interesów oraz skutecznie i bezkompromisowo dbać o prawne interesy swoich Klientów.
 


Więcej informacji

Firma działa w Polsce od 2000 roku. Należy ona do międzynarodowego koncernu D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-AG, który jest największym w Europie Towarzystwem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. D.A.S. i zapewnia ochronę prawną niemal na całym Starym Kontynencie oraz w pozaeuropejskich państwach leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Marka D.A.S. symbolizuje równość szans wobec prawa od 1928 roku.
 Spotkanie 24.11.2010 - Prelekcja Piotra Uszoka, Prezydenta Katowic


Gościem na spotkaniu w dniu 24.11.2010 będzie Piotr Uszok, który od 1998 roku pełni funkcję Prezydenta Katowic


Więcej informacji

 

Urodzony w 1955 roku, żonaty, ojciec dwóch córek.
W 1980 roku obronił dyplom na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1988 roku ukończył podyplomową specjalizację na Wydziale Mechanicznym AGH oraz w 2005 Europejskie Studia Podyplomowe na Politechnice Śląskiej.
Do 1994 roku pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki”, kolejno jako sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy oraz nadsztygar d/s urządzeń elektrycznych podstawowych.
W 1990 roku został wybrany radnym Rady Miasta Katowice. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Wiceprezydenta, a od 3 listopada 1998 jest prezydentem Katowic.
W 2002 roku już w pierwszej turze zwyciężył w wyborach bezpośrednich na urząd Prezydenta Miasta Katowice. 12 listopada 2006 r. wygrał ponownie, uzyskując ponad 73 procentowe poparcie.
W latach 1999 – 2006, oprócz funkcji Prezydenta Miasta Katowice był kolejno prezesem Związku Miast Polskich oraz prezesem zarządu Unii Metropolii Polskich, od wielu lat jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Jest Bezpartyjny. W wyborach samorządowych w 2002 oraz w 2006 roku kandydował z listy społecznego komitetu „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”. Z listy tej weszło do Rady Miasta w roku 2002 – 16 radnych a w roku 2006 – 14 radnych
Wolny czas stara się spędzać aktywnie. Lubi wycieczki rowerowe i piesze, wypady na narty, tenis stołowy i pływanie. Przyjemność sprawia mu również fotografowanie przyrody oraz gra na gitarze.
źródło: www.piotruszok.pl

 Spotkanie 10.11.2010 - Prelekcja Brabary Borzęckiej oraz Jacka Czajkowskiego


Ekspert - Barbara Borzęcka , BB Consulting, 12 lat doświadczenia na rynku inwestycyjno - ubezpieczeniowym
Barbara Borzęcka opowie nam jak będą wyglądać nasze emerytury przyszłości? Po co inwestować kapitał na swoją przyszłość i jaka korzyść płynie z posiadania własnego planu finansowego.

Ekspert - Jacek Czajkowski, specjalisa z zakresu ubezpieczeń grupowych
Jacek Czajkowski przedstawi korzyść posiadania ubezpieczeń grupowych jako element budowania prestiżu firmy, dobrych relacji z pracownikami, a również bezpieczeństwa firmy. Korzyści dla pracodawcy i pracowników.

Spotkanie 27.10.2010 - Prelekcja Członka SAPS - Andrzeja Mocka, specjalisty BHP


Ekspert - Andrzej Mocek, Specjalista BPH
Andrzej Mocek podzieli się z nami wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Wskaże nam pola na które, jako pracodawcy, powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę.

Spotkanie 13.10.2010 - Prelekcja Piotra Tymochowicza


W dniu 13.10.2010 w Katowicach Stowarzyszenie SAPS organizuje prelekcję Pana Piotra Tymochowicza pt. " Komunikat Otwarty"

Piotra Tymochowicza dowiedzą się:
 • Jak skuteczne budzić i długotrwale utrzymywać zainteresowanie odbiorcy
 • Jak regulować siłę i charakter relacji i jak utrwalić ją na lata

 

Spotkanie 29.09.2010 - Zaprezentowanie Nowych Członków Stoawarzyszenia SAPS


Na spotkaiu dowiemy się czym zajmują się nowi członkowie naszego Stowarzyszenia oraz omówimy plany Naszego Stowarzyszenia

Spotkanie 15.09.2010 - "Savoir-Vivre w biznesie"


Gość Ekspert - Jacek Grabowski, Trener - Espert EMPRIZ Group
Pan JACEK GRABOWSKI, certyfikowany trener zarządzania oraz coach (międzynarodowa licencja ICC), specjalista z zakresu zarządzania, w szczególności zagadnień komunikacji interpersonalnej i komunikacji w biznesie, obsługi klientów oraz współpracy z ludźmi.


Więcej informacji

W czasie szkolenie zostaną przedstawione następujące tematy:

 • rola współczesnej etykiety w biznesie przy budowaniu relacji
 • savoir-vivre dnia codziennego
 • kreowanie własnego wizerunku w biznesie
 • wizyty delegacji w biznesie (hierarchia miejsc w samochodzie, przedstawianie gości, tytułowanie podczas spotkań, zasada pierwszeństwa w biznesie)
 • korespondencja w biznesie
 • ogólne zasady etykiety w korespondencji organizacja spotkań biznesowe

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.

Podczas szkolenia każdy z Uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań Trenerowi.

Czas szkolenia łącznie z dyskusją nie powinien przekroczyć 120 minut.Spotkanie 01.09.2010 - Prelekcja Jarosława Palusinskiego - JP Consulting


Gość Ekspert - Jaroslaw Palusinski, JP Consulting
Wieloletni trener, szkoleniowiec z zakresu technik sprzedaży, komunikacji, relacji z klientem, podstaw matematyki finansowej, wykladowca Europejskiej Akademii Finansowego Planowania w Warszawie

Spotkanie 18.08.2010 - Jak legalnie korzystać z oprogramowania


Gość Ekspert - Jarosław Kwiatkiewicz, Kierownik Działu Audytów X-COM
X-COM prowadzi usługi audytorskie w ramach programu partnerskiego Microsoft (SAM) umożliwiając użytkownikom weryfikację legalności posiadanego oprogramowania oraz usprawnienie procesu zarządzania licencjami. Program ten wraz z równoległe trwającą kampanią walki z piractwem komputerowym prowadzonym przez BSA, ma na celu przede wszystkim pomoc w polityce licencyjnej przedsiębiorstw i doprowadzenie do pełnej legalności posiadanego oprogramowania.


Więcej informacji

X-COM posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów oprogramowania w firmach i instytucjach.
Audyt oprogramowania to nowa usługa, która ma na celu przeprowadzenie badania i inwentaryzacji oprogramowania pod względem legalności i jego zoptymalizowanie pod względem przydatności i efektywności. Usługi audytu polegają na analizie oprogramowania w firmach klientów, uporządkowaniu licencji i wdrożeniu procedur ułatwiających korzystne używanie oprogramowania i innych zasobów IT. Po wykonaniu prac analitycznych i sprawdzeniu zgodności licencji wystawiany jest Certyfikat Zarządzania Licencjami, którego posiadanie chroni prawnie firmę potwierdzając legalność używanego oprogramowania.
Zapraszamy na stronę www firmy X-COMSpotkanie 04.08.2010 - Prelekcja Łukasza Ochmana - COFACE Poland - Wywiadownia Handlowa


Gość Ekspert - Łukasz Ochman, COFACE POLAND
COFACE S.A jest jedną z największych w Polsce wywiadowni handlowych zajmujących się zbieraniem wszelkich informacji związanych z wszechstronną oceną wskazanego kontrahenta lub rynku.
www.coface.pl

Spotkanie 21.07.2010 - Prelekcja Tadeusza Wnuka - Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa


Gość Ekspert - Tadeusz Wnuk, Prezydent Śląskiej Izby Budowlanej

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W 1972r. kontynuował naukę na tej uczelni na studiach podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania. W 1994r. ukończył również studia podyplomowe – bankowość w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Jest autorem publikacji naukowych z dziedziny planowania i finansowania rozwoju regionalnego.Pracę zawodową rozpoczynał w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego, a następnie przemysłu szklarskiego.
W latach 1971 – 1979 pełnił następujące stanowiska: wiceprezydenta Sosnowca, dyrektora Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast, a następnie Prezydenta Sosnowca. Prowadził planowanie i finansowanie oraz koordynację kompleksowej przebudowy urbanistycznej, komunikacyjnej i komunalnej miast Zagłębia Dąbrowskiego związanej z budową Huty Katowice.


Więcej informacji

W 1979r. powołany został na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania. Następnie był wicewojewodą, pierwszym zastępcą wojewody, a w latach 1985 – 1990 wojewodą katowickim. Był współtwórcą i koordynatorem programu rozwoju województwa katowickiego, w tym: „Planu Regionalnego”, „Zintegrowanego systemu komunikacji pasażerskiej” i „Wieloletniego programu ochrony środowiska”. Na podstawie tych planów rozpoczęto budowę ujęcia wodnego „Dziećkowice” , oczyszczalni ścieków np. „Centrum” w Katowicach i „Radocha” w Sosnowcu, Drogowej Trasy Średnicowej i szeregu innych inwestycji.
W latach 1991 – 1995 organizował działalność PBB „Invest Bank” S.A. w województwie katowickim i pełnił funkcję Dyrektora Oddziału tego banku. W 1996 r. powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach.
W 2001r. wybrany został na Senatora V kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Równocześnie kontynuował pracę zawodową w Górnośląskim Banku jako dyrektor zarządzający.
W okresie od czerwca 2004r. do stycznia 2007r. był zatrudniony w PKO Bank Polski S.A. jako doradca Prezesa Zarządu Banku, a następnie jako dyrektor regionalnego oddziału detalicznego w Katowicach. Obecnie zajmuje się doradztwem finansowym i gospodarczym.Współzałożyciel w 1990r. Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, a obecnie jej przewodniczący, a także założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji – Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny. Przez wiele lat kierował Śląskim Związkiem Koszykówki i należał do Rady Gospodarczej Teatru Śląskiego.Spotkanie 7.07.2010 - Prelekcja Piotra Tymochowicza


W dniu 7.07.2010 w Katowicach Stowarzyszenie SAPS organizuje prelekcję Pana Piotra Tymochowicza pt. " Komunikat Otwarty"


Więcej informacji

Uczestnicy prelekcji Pana Piotra Tymochowicza dowiedzą się:

 • Jak zarządzać wizerunkiem emocji w procesie komunikowania się
 • Jak świadomie wpływać na przeżycia własne, jak też emocje innych
 • Jak neutralizować bariery emocjonalne innych oraz osiągnąć pełne poczucie swobody w komunikacji – również podczas występów publicznych
 • Jak skuteczne budzić i długotrwale utrzymywać zainteresowanie odbiorcy
 • Jak błyskawicznie zdobywać zaufanie
 • Jak właściwie dowartościowywać ludzi i kapitalizować korzyści z relacji
 • Jak regulować siłę i charakter relacji i jak utrwalić ją na lata

oraz

 • będą mieli możliwośc poznania ciekwych ludzi z różnych branż
 • zapoznają się z zarysem działania Stowarzyszenia SAPS
 • będą mieli możliwośc poznania członków SAPS

Dlaczego Piotr Tymochowicz ??

 • Twórca Teorii Wywierania Wpływu (Influence Exerting Theory), opartej na najnowszych opracowaniach z zakresu: psychologii Gestalt, neuropsychologii, psychiatrii, psychologii społecznej, języka ciała i międzynarodowej wersji języka migowego Gestuno.
 • Konsultant partii politycznych, zarządów i prezesów wielu firm w zakresie kreowania wizerunku i prowadzenia projektów negocjacyjnych oraz szeroko pojętej komunikacji, budowania relacji i zarządzania nimi.
 • Doradca kilku byłych marszałków RP, Prezydenta Juszczenki, oraz Prezydenta Lwowa. Wieloletni praktyk w prowadzeniu i przygotowywaniu negocjacji handlowych i politycznych. Specjalista – terapeuta.
 • Studiował Fizykę Teoretyczną na Uniwersytecie Warszawskim, praktykował wielokrotnie w Hahn-Meitner Institut, specjalizował się w terapiach dla ludzi autystycznych.
 • Założyciel International Center of Consulting and Education GREENPOL oraz twórca wielu programów autorskich.
 • Trener, którego odbiegająca od akademickiej ex cathedra forma prowadzenia szkoleń skłania uczestników do łamania utrwalonych stereotypów myślowych i behawioralnych przyzwyczajeń.
 • Autor wielu innowacyjnych koncepcji: m.in. nowego ujęcia analizy transakcyjnej w zastosowaniu do analizy osobowościowej, modelu multitripleksowym, klasyfikacji taktyk i strategii negocjacyjnych i manipulacyjnych. Propagator metod strumieniowych w Polsce.
 • Założyciel pierwszej w Polsce szkoły metod kreatywnego sterowania pamięcią, wykorzystujących naturalne właściwości ludzkiego umysłu.
 • W Polsce zasłynął, dzięki najskuteczniejszej metodologii wyciągania ludzi z sekt religijnych, ekonomicznych, potem jako twórca kompleksowego wizerunku Andrzeja Leppera. Ale również jako współtwórca sukcesu Michała Wiśniewskiego oraz potem Piotra Rubika w showbiznesie.
 • Na Ukrainie – jako autor barwy pomarańczowej – kampanii Juszczenki, potem wykorzystanej w Pomarańczowej Rewolucji.
 • Również jako kreator Prezydenta Lwowa – Andrija Sadowego.
 • Autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych.
 • Autor bestsellera „Biblia Skuteczności“.

 Spotkanie 23.06.2010 - Jak zarabiać na nieruchomościach komercyjnych na Śląsku


Gość Ekspert - Mike Musil, Prezes Metropolis Sp. z o.o. - ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych
Metropolis to jedna z większych śląskich firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Aglomeracji Górnośląskiej.
Jest właścicielem wielu atrakcyjnych terenów oraz obiektów komercyjnych na Śląsku. Potrafi także, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, wyszukać nieruchomości odpowiadające potrzebom ich klientów.
Potrafi dostrzec potencjał nieruchomości i jej otoczenia. Wie, w jaki sposób najlepiej go wykorzystać, które miasta oferują najbardziej atrakcyjne lokalizacje i gdzie warto rozważyć ciekawą inwestycję.
www.metropolis.pl
Spotkanie 09.06.2010 - Prelekcja Joanny Morawiec - Doradcy/Experta HR


 

Gość Ekspert - Joanna Morawiec, Doradca/Expert HR

Absolwentka Zarządzania Kadrami na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Uczestniczyła w licznych szkoleniach , konferencjach i konwentach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe poparte solidną wiedzą i praktyką w obszarze tzw. twardego i miękkiego HR-u, prawa pracy oraz administracji kadrowej

Pracowała jako HR Manager oraz Dyrektor Personalny w firmach polskich jak i w firmach o strukturze korporacyjnej.
Związana była m.in. z PH Partex, Newell Rubbermaid i Auxilium.

 

 

 

 

 


Więcej informacji

Z sukcesami realizowała liczne programy kadrowe w obszarze motywowania, oceniania, wynagradzania, rekrutacji i selekcji, szkoleń, rozwoju pracowniczego w tym zarządzania talentami a także planowania sukcesji kluczowych stanowisk oraz wdrażania efektywnych narzędzi wspomagających zzl.
Obecnie jest niezależnym konsultantem i doradcą w dziedzinie zarządzania personelem, wspiera kadrę zarządzającą w podejmowaniu trudnych decyzji kadrowych, realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska kierownicze oraz specjalistyczne, zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie polskiego prawa pracy.
Z wielką pasją dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prywatnie - szczęściara. Od 15 lat z powodzeniem udaje jej się godzić pracę zawodową z życiem osobistym.Spotkanie 26.05.2010 - Wynajem długoterminowy


Gość Ekspert - Andrzej Olesch, ALD Automotive Polska, oddział w Katowicach
ALD Automotive jest światowym ekspertem na rynku wynajmu długoterminowego i zarządzania flotami pojazdów. Wszystkie udziały spółki należą do Grupy Société Générale. Wieloletnie doświadczenie i renoma gwarantują ALD Automotive topową pozycję wśród firm z branży zarówno w Europie jak i na świecie.
Prezentacja dotyczyła będzie usługi wynajmu długoterminowego wraz z szerokim wachlarzem opcji dodatkowych. Omawiane będą zarówno warunki operacyjne jak również aspekty prawne i podatkowe.